Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Samensturing is de nieuwe zelfsturing!

Begrippen als ‘zelfsturing’ en ‘eigen regie’ schuren bij mij. Ze leggen de nadruk sterk op het individu, op de persoonlijke autonomie. Begrijpelijk enerzijds, want dit sluit goed aan bij het geloof dat we terug moeten naar de menselijke maat, ruimte willen geven aan en vertrouwen willen bieden. Waar het wat mij betreft aan schort is het “samen-karakter”, de wens om werkelijk samen te willen sturen op alle niveaus; om de transformatie niet te vangen in een systeem, maar het systeem dienstbaar te laten zijn aan het samensturingsproces.

Eigen regie lijkt een sleutelrol te krijgen in de transformatie van organisatie. Maar ik denk dat het helder maken van de kaders en samen beslissen over de invulling ervan minstens zo belangrijk zijn. Alleen als deze ongelijke (machts)verhoudingen, individuele mogelijkheden en verschillen ook onderdeel mogen zijn van de dialoog, kun je echt samen sturen!

In veel organisaties blijven in het transformatieproces oude patronen beschikbaar, waarin misschien de vergadercultuur nog wel een van de moeilijkste is om te doorbreken. Ook veel zelfsturende teams starten vanuit de gedachte dat ze een vaste overlegstructuur moeten hebben, bijvoorbeeld 1 keer per week, en denken daarna pas na over de invulling ervan.

Als je werkt vanuit samensturing, denk je eerst met elkaar na over wat ieder nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Welke afspraken moeten worden gemaakt en hoe vaak? Wie hebben we nodig bij welk onderwerp? Welke creatieve manieren van uitwisselen en afstemmen kunnen we benutten?

Om het samen leren en overigens ook het samen beslissen te faciliteren, zijn leiders nodig die de juiste balans vinden tussen ruimte geven en kaders stellen. Leiders die hun visie uitdragen en medewerkers er deelgenoot van maken. Leiders die duidelijk kunnen maken hoe elke kleine bijdrage belangrijk is voor het geheel, die successen vieren en medewerkers waarderen.
Deze leiders willen echt samen sturen. Ze nodigen medewerkers uit mee te denken bij het stellen van de kaders, die overigens altijd een logische inhoudelijke basis hebben, waardoor medewerkers weten dat en hoe het kader bijdraagt aan het resultaat. Ze geven maximale ruimte binnen die kaders en zullen medewerkers altijd stimuleren eerst met elkaar een oplossing te zoeken. Ze zijn ondersteunend aanwezig wanneer dit niet lukt. Ook als ze actief interveniëren maken ze nog duidelijk dat het behaalde resultaat een gezamenlijk resultaat is dat zonder inbreng van alle betrokkenen niet tot stand zou zijn gekomen.

Mijn overtuiging is dat samensturing uiteindelijk effectiever en goedkoper is dan zelfsturing. En dat het op de langere termijn duurzamer is en meer voldoening en waardering brengt voor betrokkenen op alle niveaus.

Oscar Schneider

Oscar Schneider

Directeur en Managing consultant