Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Brief aan de zorgmanager

Beste zorgmanager,

De tijd vliegt, het is al weer mei 2017! In de strategiesessie afgelopen najaar heb jij innovatie als thema in je portefeuille genomen voor de koers richting 2020. “Wij gaan productleider worden in de sector!” riep je nog daar op de hei. Inmiddels ben je een half jaar verder en wordt het toch echt tijd om daad bij het woord te voegen. Ideeën genoeg, maar waar begin je?

Een goed begin is onderscheid maken tussen het stimuleren van een innovatiecultuur en de juiste structuur om die cultuur te ondersteunen. Allereerst de vraag: is het voor al je medewerkers duidelijk wat jullie in de organisatie verstaan onder innovatie? Eigenlijk is het best een containerbegrip, vaak direct geassocieerd met grote projecten en complexe technologie. Is dat zo? Of vindt innovatie bij jullie in de organisatie ook plaats op de afdeling zelf in de optimalisatie van producten of processen? En is het eigenlijk ook innovatief wanneer het niet jullie eigen idee is maar wel nieuw in de organisatie wordt geïmplementeerd? Zijn jullie het eens wat innovatie bij jullie in de organisatie betekent? Soms helpt het om een aantal concrete voorbeelden in de ‘interne etalage’ te zetten die het onderwerp wat tastbaarder maken.

En dan; de verschillende rollen die we herkennen in een innovatieve cultuur. De theorie van ‘innovatierollen’ gaat er vanuit dat innovatie ontstaat wanneer medewerkers met verschillende rollen in de juiste combinatie met elkaar worden verbonden. We onderscheiden daarbij drie hoofdrollen:

Innovatierollen
De Kans-herkenner: een medewerker die tijdens het werk veel kansen herkent en ziet waar mogelijkheden zitten voor innovatie. Een kans-herkenner herkent vaak verbeterpunten en bedenkt slimme oplossingen bij lastigheden in processen en producten.

De Kans-doorpakker: een medewerker die kansen graag aangrijpt en zoekt naar directe toepassing in het werk. Een kans-doorpakker zorgt dat nieuwe ideeën ook daadwerkelijk in de praktijk gerealiseerd en geborgd worden.

Kans-verbinder: een medewerker die stimuleert dat de juiste collega’s met elkaar praten over kansen en innovatie. Een kans-verbinder kent iedereen en weet altijd bij wie je moet zijn voor advies of een oplossing bij nieuwe ideeën.

Het identificeren van de verschillende innovatierollen in jullie organisatie helpt medewerkers bij het herkennen van de individuele rol die ze spelen bij innovaties. Een kans-doorpakker kan bijvoorbeeld het gevoel hebben ‘niet innovatief te zijn’ omdat hij/zij niet zo vaak met nieuwe ideeën op de proppen komt als een collega. Geheel onterecht, want kans-doorpakkers zijn essentieel om een innovatieve cultuur in balans te houden. De introductie van innovatierollen brengt innovatie dichter naar de werkvloer en geeft gedragenheid aan ideeën die misschien al wel aanwezig zijn.

Laten we tot slot jouw eigen rol als zorgmanager niet vergeten. Situationeel leiderschap en voorbeeldgedrag zijn ‘key-ingredients’ om innovatie te stimuleren. En welke innovatierol herken jij eigenlijk bij jezelf? Het ontwikkelen van een passende structuur is het fundament om te bouwen aan innovatie in je organisatie. Ook dit ligt in jouw handen. “We hebben geen tijd voor innovatie door de hoge productienorm” en “Mijn ideeën verzanden altijd in het besluitvormingsproces”, zijn voor jou vast en zeker herkenbare opmerkingen. Kortom, handen uit de mouwen en aan de slag. Gelukkig heb jij hier meer dan voldoende tijd voor in je agenda, toch?!

Volgende keer meer over de structuurkant van een innovatieve organisatie; innovatie als prestatie-indicator, het innovatie-ankerpunt in je team en het belang van de ‘verbinding’ bij innovatie. Nu eerst tijd voor de vrijmibo want zeg nou zelf, daar ontstaan de beste ideeën. Proost!

Hartelijke groet,
Jesper van der Waal

Jesper van der Waal

Jesper van der Waal

Managing consultant