Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Buiging voor de zorgmanager!

Ik heb de afgelopen jaren zien gebeuren dat het percentage zorgmanagement in de langdurige zorg is afgenomen. Die daling is onder andere toe te schrijven aan de invoering van zelforganisatie. Inmiddels werkt meer dan de helft van de organisaties in de langdurige zorg met een vorm van zelforganisatie.

Zelf zet ik vraagtekens bij de aanname dat zorgmanagers en zelforganisatie met elkaar op gespannen voet staan. Ik vind het niet verstandig dat zorgmanagers een minder positief imago hebben en doorgaans een populaire keuze zijn bij doorgevoerde bezuinigingen. En ik twijfel aan de overtuiging dat minder management leidt tot lagere personeelskosten. Ik zie in de praktijk dat de kosten van zorgprofessionals juist kunnen stijgen doordat verzuim en verloop toenemen en/of hun productiviteit daalt doordat ze meer niet-cliëntgebonden taken moeten uitvoeren.

Laat ik het voor de verandering eens omdraaien. Zorgmanagers zijn essentieel in het streven naar meer regie en autonomie voor zorgprofessionals. Het gaat allereerst om persoonlijke aandacht: de manager die aandacht heeft voor de zorgprofessional als mens en als medewerker. Iemand die hen begeleidt, hun een luisterend oor biedt en meedenkt over hoe zij het werk gezond en met plezier kunnen blijven doen. Een manager die oog heeft voor de noodzakelijke én gewenste persoonlijke en teamontwikkeling en hen hierin coacht.

Maar ook de bedrijfsvoering is onlosmakelijk met de zorgmanager verbonden. Zorgmanagers vertalen afspraken op organisatieniveau naar het eigen organisatieonderdeel. En sturen effectief bij op uitkomsten en effecten ten aanzien van zowel de kwaliteit van zorg als financiële resultaten. Dat vraagt om nabijheid en weten wat er speelt binnen teams en op locatie. Concrete  afspraken worden immers sneller en beter nagekomen als de persoonlijke aandacht op orde is.

Natuurlijk moet het in de discussie over zorgmanagement wel primair gaan over de toegevoegde waarde. Organisatie, managers en teams bepalen gezamenlijk waar deze toegevoegde waarde zit. Bijvoorbeeld in het terugdringen van het verzuim en verloop onder zorgprofessionals. Of in het ondersteunen van teams om de werkverdeling te optimaliseren en de rolduidelijkheid te vergroten.

En dan is het van belang om de vaardigheden en competenties van de zorgmanagers hierop af te stemmen. Zorgmanagers stimuleren om hun rol te pakken. Met een passende span of support en goede ondersteuning, zodat zij daadwerkelijk tijd hebben om zich volledig op de teams en hun medewerkers te richten!

Zorgmanagers, succes met deze mooie opdracht!

Oscar Schneider
Februari 2020

Deze blog is geïnspireerd op het artikel ‘De zorgmanager, terug van weggeweest’ van Eveline Castelijns en Simon Heesbeen, verschenen in Zorgvisie, maart 2019  (https://www.zorgvisie.nl/blog/de-zorgmanager-terug-van-weggeweest/).

Oscar Schneider

Oscar Schneider

Directeur en Managing consultant