Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Contractmanagement in de railsector

De railsector heeft te maken met omvangrijke, complexe contracten. Contractmanagement is daarom steeds belangrijker. Goed contractmanagement voorkomt discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, helpt om VTW’s soepel te laten verlopen en verhoogt de acceptatie van meer- en minderwerk. Bureau de Bont ondersteunt u graag op praktische wijze met de professionalisering van het contractmanagement.

Dilemma’s bij contractmanagement

Projecten in de railsector worden groter, complexer en zakelijker. De contracten zijn omvangrijk en bevatten steeds meer formele eisen, onder andere op het gebied van Prestatie Gericht Onderhoud (PGO). Dilemma’s die wij vaak zien ontstaan bij projecten of onderhoudscontracten zijn bijvoorbeeld:

  • De interpretatie van het contract kan tijdens het project discussies opleveren met de opdrachtgever en onnodig tijd en geld kosten.
  • Het is vaak lastig om te komen tot een juiste (contractuele) onderbouwing van meer- en minderwerk en indirecte kosten, wat ertoe kan leiden dat deze niet of beperkt vergoed worden.
  • Er kunnen onnodig lange discussies ontstaan over VTW’s.
  • Contractmanagement wordt gezien als discussiepunt, in plaats van een constructief onderdeel van de samenwerking, zoals geformuleerd in de Marktvisie.

Hoe hanteert u contractmanagement binnen uw projecten? En wat zijn de dilemma’s waar u tegenaan loopt?

Hogere opbrengsten, betere relaties

Bureau de Bont biedt u advies en ondersteuning op maat. Via een contractmanagementscan analyseren we het contractmanagement binnen uw organisatie en doen we suggesties voor verbetering. We helpen u desgewenst met proces- of organisatiewijzigingen waardoor het contractmanagement uw projecten optimaal ondersteunt. Ook kunnen we opleidingen en trainingen voor uw medewerkers verzorgen. Tot slot bieden we directe ondersteuning in projecten, bijvoorbeeld bij het contractueel juist onderbouwen van VTW’s.

Goed contractmanagement leidt tot lagere kosten en hogere opbrengsten. Het verbetert het verloop van het project en de relatie met uw opdrachtgever.

Weten wat we voor uw organisatie kunnen doen? Neem dan contact op met Tirza Huisingh.

Tirza Huisingh

Tirza Huisingh

Senior organisatieontwikkelaar