Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

De essentie van de gevolgen van de Wkb

Van Hammurabi tot aan de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Bouwregelgeving is niet nieuw, sterker nog het ontstond ver voor het begin van de christelijke jaartelling. In de beroemde wetten van Hammurabi (1760 v.Chr.) kunnen we nog een vroege vorm van bouwregelgeving terugvinden. Zijn 281 wetten waren gebaseerd op het eenvoudige principe van vergelding en ‘tand om tand’. De positie van de consument werd in die tijd versterkt door het opstellen van wet 229: “Als een bouwer een huis voor iemand bouwt en hij bouwt het niet goed en het huis dat hij bouwde stort in en doodt de eigenaar, dan zal de bouwer ter dood worden gebracht”. Als we kleine letters doornemen lezen we ook nog dat in het geval de zoon van de bewoner omkwam de zoon van de bouwmeester gedood moest worden.

Inmiddels zijn we vele versies van bouwregelgeving verder en is het vergeldingsprincipe gelukkig wat minder drastisch dan in wet 229 van Hammurabi. De overeenkomst met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen laat zich wel vinden in de aanleiding om de positie van de consument ten nadele van de aannemer te versterken.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt ingevoerd per 1 januari 2022. Hiermee heeft iedereen tijd voor een zorgvuldig en doordacht implementatietraject. Laten we deze periode gebruiken om helemaal gesteld te staan en te zorgen voor een vloeiende overgang. 

In deze reeks artikelen bespreken we de feitelijke wijzigingen van de Wkb en beschrijven we de impact per doelgroep. Natuurlijk is hier al veel over geschreven en hebben we dankbaar gebruik gemaakt van vele bronnen. Wij hopen het hiermee op een overzichtelijke en begrijpelijke manier aan u uit te leggen en u ook een richting te geven ‘Wat’ u moet doen om gesteld te staan.

Feiten of fabels
In onze gesprekken krijgen we vaak dezelfde vragen. Onderstaande vragen willen we alvast voor u beantwoorden. Heeft u andere vragen, neem dan vooral contact met ons op.

  • Moet ik nu alles gaan vastleggen en overal foto’s van maken?
  • Nee, alleen risico-gestuurd.
  • Betekent aantoonbaarheid dat ik overal foto’s van moet gaan maken?
  • Nee, aantoonbaarheid kan op meerdere manieren aangetoond worden. Dit kan bijvoorbeeld ook een keurmerk, gecertificeerde leverancier of een berekening zijn.
  • Dus de kwaliteitsborger neemt nu mijn werk over en is hij een ‘genie’ met kennis over alle disciplines?
  • Nee, hij toetst alleen of het voldoet aan de BBL (Bouwbesluit) en geeft geen advies. De uitspraken van de kwaliteitsborger hebben daarmee een sterk zwart/wit karakter. De kwaliteitsborger bestaat daarnaast uit een team van specialisten die gezamenlijk alle disciplines overzien (hoofdstuk 2 t/m 6 Bouwbesluit).
  • Moet ik nu het werk van de architect helemaal overdoen nu ik ook voor dat werk aansprakelijk ben?
  • Nee, de aannemer neemt niet onverkort de verantwoordelijkheid van de architect of adviseur over. Hierbij geldt de schriftelijke waarschuwingsplicht naar redelijkheid en billijkheid. Wel ligt de bewijslast bij de aannemer; hij moet aantonen dat een eventueel gebrek niet aan hem is toe te rekenen.
  • Ben ik twintig jaar aansprakelijk voor een deurklink?
  • Nee, aan de termijn van aansprakelijkheid wijzigt niets. De aannemer is nu ook al op basis van het Burgerlijk Wetboek 20 jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken. Van deze termijn mag je afwijken, zie bijvoorbeeld UAV: de termijn is daarin 5 jaar voor verborgen gebreken en 10 jaar voor ernstige gebreken. De Wkb verandert niks aan de 20 jaar aansprakelijkheid.

Heeft u vragen of opmerkingen in relatie tot de Wkb, laat het ons dan vooral weten. U kunt contact opnemen met Bureau de Bont via 033-4556030 of info@bureaudebont.nl.