Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Duurzaamheidsbeleid – shinen, shamen, sharen

Behalve Donald Trump, is iedereen er inmiddels wel van overtuigd dat er echt iets aan de hand is met het klimaat en de leefbaarheid op aarde. Elke zichzelf respecterende organisatie is dan ook op de een of andere manier bezig met haar duurzaamheidsbeleid. Dat valt, zo blijkt in de praktijk, nog niet altijd mee. Interne maatregelen, zoals het scheiden van afval, het installeren van spaarlampen en letten op papiergebruik, lukt meestal nog wel, maar het echt implementeren van duurzaamheid in de bedrijfsprocessen en de business, dat is best nog wel ingewikkeld.

Daarbij zijn er ook best nog wel veel organisaties, die worstelen met de vraag of het echt wel nodig is. Wat levert het op, behalve een hoop gedoe? Wat is het probleem en wat kunnen wij daar nu verder aan doen? Vragen genoeg, maar daar kom je nu echt niet meer mee weg. De organisaties, die nog op deze manier in de wedstrijd zitten zouden zich moeten schamen, want dat kan echt niet meer.

Een paar jaar geleden konden de voorlopers op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid nog wel shinen met maatregelen als het volledig invoeren van elektrisch rijden voor het wagenpark, een goede score op de CO2-prestatieladder bij een tender, duurzaam personeelsbeleid en het reduceren van verspilling, maar de vraag is of dat nog wel genoeg is.

Je merkt het in de discussies op directieniveau, maar vooral als je in gesprek gaat met jonge mensen in organisaties. Voor hen is duurzaamheidsbeleid in de organisatie inmiddels een conditio sine qua non. Als je er niet serieus mee omgaat, dan verlies je relevantie en je aantrekkelijkheid als werkgever. Staat Leefbaarheid daarentegen wel op je agenda, en weet je dat ook goed te delen met alle belangrijke stakeholders, dan tel je mee. Kortom, je moet er iets mee. En wel nu.

Business Case Duurzaamheid en Leefbaarheid

In onze optiek moeten duurzaamheid en leefbaarheid in elk overleg over de koers en strategie van de organisatie op de agenda staan. Het kan niet los van de dagelijkse zaken staan, noch kan een apart groepje er verantwoordelijk voor zijn. In feite komen hierbij alle facetten van de bedrijfsvoering aan de orde. Het formuleren van realistische, maar uitdagende doelstellingen is hierin een eerste stap.

Maar wanneer zijn duurzaamheidsdoelstellingen nu echt uitdagend én realistisch? Om dit te kunnen beantwoorden, is het eerst belangrijk om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van je organisatie expliciet te maken. Want het verankeren van duurzaamheid binnen je organisatie vloeit niet uit een business case, maar valt en staat met vertrouwen en integriteit.

Het geloof en uitdragen van de strategische toegevoegde waarde van duurzaamheid komt terug in o.a. tradities, teamuitjes, thuiswerken en arbeidsvoorwaarden. Kortom, we doen het niet alleen omdat het van de overheid in 2050 moet, maar omdat we vinden dat het hoort. 

Vaak zien we binnen organisaties dat de ideeën er wel zijn, maar dat er geen duidelijk referentiekader is. Onze ervaring in de bouw- en zorgsector laat zien dat met name creatieve mensen floreren en ideeën realistischer worden, zodra de juiste structuur binnen de organisatie staat. Denk aan een uniforme manier van werken en professionalisering van de organisatie. Alles om de mensen binnen de organisatie de ruimte te bieden om te kunnen creëren en delen. Alleen dan zien we dat organisaties als geheel stappen zetten richting verduurzaming.

Om deze stappen echt integraal door te voeren, zullen we ook naar onze huidige mensen moeten kijken. Hebben we de juiste kennis in huis, kunnen we deze verandering wel aan in onze huidige transitie en kunnen we onze collega’s hier echt in meenemen? Het antwoord hierop ligt vaak in de mate van koppeling tussen het richten, inrichten en verrichten van de organisatie. Kortom, waarom gaan we verduurzamen, hoe gaan we onze organisatie hierop inrichten en wat gaan we dan daadwerkelijk anders doen? 

Daarnaast is het ook goed om te kijken naar de huidige business case van duurzaamheid, want waarom zou ik nu al voorop willen lopen? Om de toegevoegde waarde van duurzaamheid te kwantificeren, zien we dat iedere organisatie hier eigen parameters aan koppelt. Leggen we de beleidsvoering en voortgang langs een normering, vergelijken we onszelf met stakeholders of concurrenten of hebben we onze eigen doelstellingen?

Het toekomstbestendig maken van de organisatie is een uitdaging, maar door onderscheid te maken in het vinden van de juiste overtuiging, structuur en mensen worden het behapbare stappen. Wij hebben de afgelopen tijd bij verschillende opdrachtgevers ervaring opgedaan en komen daarbij gezamenlijk tot verrassende resultaten.

Tobias Somers

Tobias Somers

Organisatieontwikkelaar