Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Een levensregel voor organisatieontwikkelaars?

Elk jaar gun ik mezelf in maart een stilteweekend. Dan neem ik afstand van de dagelijkse hectiek. Ik bestudeer een boek, trek m’n wandelschoenen aan en dwaal door het bos en de natuur. Verder even helemaal niets. Dit jaar haalde ik mijn inspiratie uit het boek van Wil Derkse, ‘Een levensregel voor beginners – Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven’ (Lannoo, 2001).

Om de achtergrond te begrijpen van waaruit hij zijn boek heeft geschreven, is het belangrijk te weten dat Derkse als oblaat is verbonden met de Benedictijnse Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. Een oblaat is iemand die een formele band aangaat met een bepaalde abdij en op afstand zoveel mogelijk meedoet met het monastieke leven van die kloostergemeenschap.

‘Een levensregel voor beginners’ is geïnspireerd op een bijna vijftienhonderd jaar geleden door Benedictus (die van 480 tot 547 leefde) gestichte katholieke kloosterorde. Het boek geeft aan hoe elementen uit de Benedictijnse spiritualiteit en de daarmee verbonden levensstijl ook buiten de kloostermuren vruchtbaar kunnen zijn en bijdragen aan de versterking van de kwaliteit van samenleven en samenwerken.

Het aantrekkelijke voor mij is dat de Benedictijnse spiritualiteit zich richt op wat ons hier en nu, op dit moment te doen staat. Dat sluit goed aan bij de moeite die ik soms zelf heb met een samenleving die voortdurend gericht lijkt te zijn op grootse doelen en hoge idealen.

In het boek worden de grondpatronen van de Benedictijner leefregels helder en eenvoudig uitgelegd. Daarna worden deze grondpatronen vertaald naar Benedictijns leiderschap, waarin het basisprincipe luidt: “mensen stimuleren tot groei”. Het gaat erom te luisteren en vanuit dat luisteren respons te geven. De drie belangrijkste Benedictijner geloften daarbij zijn:

Stabilitas: Loop niet weg voor het werk dat je op je genomen hebt. Blijf trouw en gecommitteerd aan de levensvisie, waarvoor je hebt gekozen.

Conversatio morum: Ga met jezelf in gesprek over de manier waarop je de dagelijkse dingen doet en gun jezelf de mogelijkheid om goede gewoontes stap voor stap vorm en inhoud te geven, zodat in je leven verbetering ontstaat.

Obedientia: Luister naar de positieve respons van je hart, die door adviezen, leiderschap en/of ervaringen op je levensweg komen. Durf deze respons van harte te volgen. Durf te gaan voor dat wat je hart je ingeeft.

Het lijkt me dat deze beloften voor leidinggevenden extra belangrijk zijn. Je mag van hen een commitment verwachten dat van harte en onvoorwaardelijk is. Daarbij is de kern van goed leiderschap het aanraken van de bezieling en het bieden van oriëntatie. Zwak leiderschap oriënteert zich op structuren ofwel op de verpakking. Een leider die luistert en respons geeft, bewerkstelligt groei, een goed team en gezonde resultaten.

Leiderschap is in de visie van Derkse een spirituele aangelegenheid. Dat klinkt me iets te zweverig. Maar toch, als het goed is, stimuleert de ene geest de andere tot groei. Derkse: ‘Daarvoor is het onderhoud van de eigen ziel heel belangrijk. Echter, in de praktijk zie je vaak dat mensen hun eigen ziel verwaarlozen zodra ze in een leidinggevende positie komen.’ Het is de ervaring van Derkse dat leiders, wanneer ze wél floreren, vrijwel altijd een modus hebben gevonden om hun ziel te onderhouden. De een koestert een bepaalde kunstvorm. De ander mediteert elke dag een halfuur. Nummer drie zorgt voor zijn bijen. Een vierde tuiniert. ‘Al naar gelang wat bij iemand past.’

Het boek geeft overigens ook een frisse kijk op timemanagement, langs drie kernaspecten: de kunst van het beginnen, de kunst van het ophouden, de kunst van de ontspannen waardigheid tussen beginnen en ophouden.

Ik lees in het boek ook een duidelijke reactie op actuele trends binnen het management. Daarin is doorgaans weinig tijd voor reflectie. Mensen praten elkaar maar na. De ene hype volgt de andere op. Deze levensregel die al vijftienhonderd jaar oud is en die tegelijk zo ordenend en flexibel is dat nog steeds 45-duizend kloosterlingen ernaar leven, is meer dan de zoveelste hype.

‘Een levensregel voor beginners’ kan voor iedereen een bron zijn van levensoriëntatie en levensstijl. Zeker voor wie in een positie van extra verantwoordelijkheid verkeert of het leiderschap wil herbronnen.

En voor organisatieontwikkelaars? ‘Conversatio morum’ is niets anders dan dagelijks verbetermanagement, een kwaliteitsfilosofie pur sang.

Een aanrader!

Oscar Schneider

Oscar Schneider

Directeur en Managing consultant