Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Er ligt een goed plan, en nu……?

Afgelopen maanden is er binnen tal van organisaties weer hard gewerkt aan de plannen voor 2018. Op allerlei manieren. Van maandelijkse strategiesessies tot een aantal einde dag werksessies. En alle tussenliggende vormen. Allemaal goed natuurlijk. En vol van ambitie voor het komende jaar.

En nu? De plannen zijn gemaakt, de doelen zijn gesteld, de energie is er en iedereen heeft er weer zin in. Heerlijk zo’n nieuw jaar. Kortom, aan de slag met al die plannen.

En dan komt de eerste uitdaging. De griep slaat toe. Toch een ongewenste mutatie in het team of toch meer operationele aandacht voor ons werk dan gedacht. De praktijk blijkt altijd weer wat lastiger en het beoogde succes van ons plan dreigt weg te glijden. De ambitie lijkt tanende. Met de beperkte tijd die er is en met de groep mensen die er nu voor staat, willen we het plan toch realiseren. Het komt nu aan op: Implementatiekracht!

Bureau de Bont helpt al ruim 25 jaar met het waarmaken van uw ambities. En op basis van die ervaring signaleren wij de volgende interessante succesfactoren als het gaat om het succesvol implementeren:

1. Doorleef het plan meerdere malen (samen)

Draagvlak voor de plannen is essentieel. Dat gaat verder dan scherpe tekst, een mooie kaft en alle handtekeningen van ons en onze collega’s. Het gaat er juist om dat we met elkaar het plan blijven bespreken, doorleven en het in onze genen komt. Dat leidt tot actie.

2. Operationaliseer plannen veel verder dan je lief is

Ambities zijn prachtig. Maar hoe daar te komen is weerbarstig. Als we deze ambitie echt willen realiseren, maak het dan concreet: Wat betekent dat dan, en voor wie en wanneer. Wat doen we dan echt anders en wat laten we. Kortom, het doordenken tot op het dagelijkse werkniveau is een voorwaarde voor succes. Waarbij de ondersteunende structuur aangebracht moet worden.

3. Van ambitie naar concrete stappen voorwaarts

Grote ambities lijken ver weg, maar door deze ambitie te vertalen naar overzichtelijke stappen voorwaarts, ontstaat beweging. En daarmee het vertrouwen dat ambities haalbaar zijn. Maak inzichtelijk welke stappen gezet zijn en welke volgende stappen gezet kunnen worden. Communiceer en maak bereikte deelresultaten expliciet.

4. Train en ontwikkel mensen

Voor veel collega’s kan een ambitie ook onzekerheid opleveren. Kunnen we het wel? Hebben we de juiste kwaliteiten en vaardigheden in ons team? Het ontwikkelen en trainen van teams en elkaar ondersteunen bij het realiseren van onze ambities is voor veel collega’s een noodzakelijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.

5. Evalueer en pas aan

De ambitie, die verwoord is in een plan voor het komende jaar, is op enig moment vastgesteld. Een plan is de resultante van ons denkproces geweest. Evalueer gaandeweg voldoende frequent en stel waar nodig het plan bij. Zie het plan als een routekaart. Bewaak de haalbaarheid van je plannen en blijf gaandeweg navigeren om mogelijke obstakels te overbruggen.

Succesvolle implementaties worden veelal gerealiseerd door een juiste balans van bovenstaande succesfactoren. En daar willen we graag onze ondersteuning bij leveren.

Succes met het realiseren van uw ambities.

Willem de Bont

Willem de Bont

Willem de Bont

Directeur en Managing consultant