Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Heel Holland besteedt aan

Doet uw zorgorganisatie mee om te winnen?

Stress giert door de gangen, vluchtig zeggen we elkaar gedag, laptops in de aanslag onder de arm, afmelders, latertjes of wegduikertjes steken de kop op: wat is er aan de hand? Ah, de aanbestedingen zijn weer in het land…

Zoals altijd conform vaste cycli besluiten de politiek en daarmee de financierders van de Zorg en Welzijn in Nederland, dat het een goed weertje is om een aanbesteding uit te schrijven. Is jouw organisatie in alle staten of worden de reeds klaargelegde messen geslepen, de rijen gesloten en de talenten aangesproken?

Waarom is de ene organisatie klaar om te gaan en de andere zorgorganisatie nooit klaar?

Hieronder 4 opstapjes om succesvol het aanbestedingsklimaat in Nederland door te komen.

1. Kies het juiste gereedschap: team op orde

Zoals een goede bakker betaamt, heeft deze het liefst zijn eigen gereedschap bij zich. Maar dat is niet altijd het geval. Wel kun je ruim van tevoren nadenken wat er komen gaat en welke mensen (intern en extern) je vooruit al vastlegt. Wat dan goed werkt, is dat je informatie van de aanbestedende organisatie regelmatig actualiseert. Wie zijn de stakeholders, wat zijn recente ontwikkelingen bijvoorbeeld na de gemeentelijke verkiezingen? In welk tijdspad komen de voorbereidende marktconsultaties, de definitieve teksten op Tenderned en equivalenten. Door deze informatie met elkaar te delen en te verrijken op basis van gegevens uit het netwerk, heb je een veel betere start. En kun je tijdig de beste (interne en externe) mensen selecteren. Veelal ligt deze informatie opgeslagen in een actueel accountplan.

2. Oefen met regelmaat: leren en doen vormen een prima combinatie

In onze leergang accountmanagement is een terugkerend fenomeen de kern van de aanbesteding te pakken krijgen en vervolgens je strategie, beleid en acties uitstippelen. Wij noemen dit de strategy to win. De winnende strategie om de aanbesteding aan te vliegen. Dit kun je leren en oefenen. Datzelfde geldt ook voor het vervolg van de aanbesteding zoals de marktconsultatie of verdiepingsgesprekken. We zien nog te veel dat deze worden ingestoken als “wel eventjes vertellen welke fouten en onrechtvaardigheden in de uitvraag bevinden”, terwijl je met enige oefening ook de gesprekken en zeker ook de aanloop kunt inzetten om invloed uit te oefenen. Om jouw eigen voorwaarden als marktstandaard te bestempelen, de bedoeling van jouw organisatie uiteen te zetten of de samenwerkingsrelatie te benadrukken.

3. Zet de drie B’s gecombineerd in: bedoeling, beleving, bedrevenheid

Laten we een Jeugdzorgorganisatie van naam en faam als case uit onze adviespraktijk hanteren.

Je bent bij uitstek stevig gemotiveerd om voor jouw jeugdcliënten het maximale uit de kast te halen en met trots te vertellen over de geweldige innovatieve dienstverlening die recentelijk is ontwikkeld. En terecht, daar kom je ’s ochtends ook je bed voor uit! Deze intrinsieke mooie waarde kan ook een valkuil zijn. Een waardevolle aanvulling om de valkuil te ontlopen, is dat je minder vanuit jouw  interventies en methodieken praat met een financierder, maar meer vanuit de beleving. Stel je voor dat we het samen met jou (de gesprekspartner van de gemeente) het voor elkaar krijgen om jouw gemeente de meest veilige plek te laten worden om op te groeien voor de jeugd in de leeftijd van 16-27 jaar? Of de problemen die optreden met kinderen in geval van scheiding met 25% kunnen laten terug lopen. Voor zo’n gemeente wil je toch werken of op zijn minst in wonen?! Welke besparing kan het ons opleveren als we onze administraties beter op elkaar laten aansluiten? Om zo te kunnen denken en handelen is een bepaalde mate van bedrevenheid nodig. En vaak is deze met schroom omkleedt, immers het lijkt op verkopen, wat soms een lastig woord is. Je kunt aanbestedingsgesprekken oefenen en er bedreven in raken: het doet geen pijn, wel als je het verliest van de concurrentie. Het perspectief is dat jouw cliënten jouw vertrouwde gezicht blijven zien. En dat is toch de bedoeling van jouw organisatie?

4. Beïnvloeden elke dag: je gaat het pas zien als je het doorhebt (en ook doet)

Aanbestedingen kun je al van ver zien aankomen, wees voorbereid! Met deze schone tip kom je niet ver, als je ze wel ziet maar er vervolgens niets mee doet. Positief geformuleerd: er is een wijs man mij al voor geweest. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Immers elke dag dat je met jouw klanten praat, kun je invloed uitoefenen op komende aanbestedingen. Op welke wijze zullen we deze uitstekende resultaten van onze dienstverlening ook op de langere termijn borgen? Wat gebeurt er met onze cliënten na de aanbesteding die in oktober gepubliceerd wordt? Zullen we een drietal gezamenlijke contactmomenten organiseren waarin de gemeentelijke problematiek en onze kennis en ervaringen met de in te zetten behandelmethoden bij elkaar komen?”

Belangrijke voorwaarde om succesvol invloed uit te oefenen in klant (financierder) en cliëntbelangen  is coördinatie.  In veel zorg- en welzijnsorganisaties vervult de accountmanager de rol van coördinator van de aanbestedingen en de stelselmatige uitwisseling van informatie. Dat geldt voor informatie uit de wijkteams, in de beleidssessies en tot aan strategische inkopers toe. Is dat ook het geval bij jou?

Met deze 4 opstapjes kun je een belangrijke stap voorwaarts zetten om de aanbestedingen met vertrouwen tegemoet te zien. Nog niet helemaal gerustgesteld? Onze aanbestedingscoaches komen graag langs om een scan te doen van jullie aanbestedingscompetenties, samen een soepel proces te bouwen met de voorhanden talenten. De vergelijking met een bekend televisieprogramma is natuurlijk evident. Goed voorbereid zijn, echt willen winnen, ruimte nemen om te improviseren, een stevige dosis ervaring en ruime doorzettingsvermogen! Prettige serious game die leidt tot serieus goede resultaten!

Laurens Schiks

Laurens Schiks

Laurens Schiks

Managing consultant