Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Het loyaliteitsdilemma van de staffunctionaris

Ik ben de laatste tijd veel bezig met het samenspel tussen staf en lijn. De samenhang binnen een organisatie is zo enorm belangrijk. Hoe stimuleer je decentraal ondernemerschap en eigenaarschap: van ieder team, van iedere manager? Wat heb je met elkaar gemeen, welke voortgang monitor je centraal?

Het wordt me steeds duidelijker dat staffunctionarissen tussen tegengestelde belangen moeten manoeuvreren. De centrale leiding vraagt beleidsmatige inbreng en vraagt nieuw beleid te implementeren en de uitvoering van lopend beleid te monitoren. Decentraal vraagt om concrete hulp (advies én capaciteit) bij de uitvoering en wil liever geen pottenkijkers. Men wil een zo groot mogelijke handelingsvrijheid.

De dilemma’s voor de staf zijn vervolgens herkenbaar:

  • een integraal advies is gewenst om integraal management in de lijn te ondersteunen, maar de eigen specialisatie en het eeuwige gebrek aan tijd staan samenwerking binnen de staf vaak in de weg.
  • de staffunctionaris heeft vele petten: adviseur, vertrouwenspersoon en controleur. Wantrouwen en lage acceptatie zijn het risico, waardoor de staffunctionaris al snel in de valkuil schiet van macht, controle en zelfs manipulatie.
  • hoe combineer je intellectueel langetermijndenken met het ondersteunen van praktische dagelijkse zaken: veel staffunctionarissen vinden die combinatie lastig.
  • decentraal ziet men de stafmedewerker al snel als stroman van de centrale leiding. Voor de directeur-bestuurder loopt de stafmedewerker het risico als spreekbuis van de decentrale onderdelen te worden gezien.

De valkuil van de staf is gevangen te zitten in een structureel loyaliteitsdilemma. Het bestuur wil sturen en beheersen. Decentraal wil zelfsturing en autonomie. Zo is het stereotype beeld en lijkt het contrast onoplosbaar. Iets minder stereotype en al neigend naar een synthese: de leiding stuurt op samenhang en synergie, decentraal wil men ondernemingsvrijheid. Dit vraagt om goede afspraken over de rollen van management, bestuur, teams en staf.

Dit vraagt om een staffunctionaris als gelijkwaardige sparringpartner en coach, met zelfreflectie en de bereidheid te leren. Om actief netwerken, exploreren en bemiddelen, ondersteunen (niet overnemen), doen wat je zegt, communiceren en dialoog.

Van de leiding vraagt dit met elkaar een visie te ontwikkelen op de positionering en taken van de staf.

Oscar Schneider

Oscar Schneider

Directeur en Managing consultant