Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Hoe staat het met uw ambities?

Hoogstwaarschijnlijk is ook uw organisatie 2019 begonnen met mooie ambities. Uw organisatie wil zich natuurlijk continu ontwikkelen en ook in 2019 leggen we de lat weer iets hoger. En we zijn het jaar voortvarend van start gegaan met goede plannen om deze ambities te realiseren.

Ondertussen is 2019 een aantal maanden oud. Heeft u al eens stilgestaan bij de voortgang op de te realiseren ambities? De praktijk is vaak weerbarstiger en ondanks alle goede bedoelingen gaat de realisatie van de ambities niet helemaal volgens plan. Dit is ook niet vreemd: in 2019 hebben we niet ineens meer tijd dan in 2018, de projecten waar we vol voor willen gaan en energie van krijgen zijn er niet ineens minder en onze passie is en blijft toch gewoon de techniek! Toch hebben we onze ambities niet voor niets verwoord en balen we ervan dat we ze niet (volgens plan) gerealiseerd krijgen.

Met enige regelmaat spreken wij relaties die struggelen met het realiseren van hun ambities en het geïmplementeerd krijgen van de bijbehorende plannen. Om u in 2019 een handje te helpen, delen wij graag onze visie op het realiseren van ambities en implementeren van de beoogde plannen.

Wij geloven dat de volgende factoren essentieel zijn voor een succesvolle implementatie:

  • Collectief gedachtegoed: Start altijd met een gezamenlijk gedachtegoed als vertrekpunt om de ambities te realiseren.
  • Keuzes, besluiten en daadkracht: Zorg ervoor dat we gezamenlijk duidelijk hebben op welke wijze we besluiten nemen, hoe we deze documenteren en vooral ook communiceren.
  • Structuur: Faciliteer de ondersteunende structuur met bijbehorende processen, referenties en certificaten.
  • Focus & Doelen: Zorg voor focus op doelen door te bepalen welke deelprestaties en deeldoelen we wanneer willen behalen – en hoe we deze prestaties meten.
  • Leertrajecten: Bepaal welke leertrajecten we moeten faciliteren voor onze medewerkers zodat deze maximaal kunnen bijdragen aan het realiseren van onze ambities.
  • Evaluatie: Stel vast wat onze belangrijkste evaluatiemomenten & -punten zijn en op welke wijze passen we periodieke monitoring toe?

Succesvolle implementatie vraagt om continue aandacht op al deze invloedfactoren. Waarbij het goed functioneren wordt bepaald door de juiste balans tussen de verschillende invloedfactoren. Het continu monitoren en coördineren van deze factoren is essentieel voor het wel of niet slagen van de implementatie.

Samen met onze relaties constateren wij steeds vaker dat de uitdaging in het realiseren van ambities voornamelijk ligt in het implementeren van onze plannen. Hoe zorg je voor voldoende aandacht? Hoe bewaak je de voortgang? Hebben we de juiste mensen erbij betrokken? Organiseren we de juiste overleggen? En hoe zorgen we ervoor dat ons plan op de agenda van het management blijft staan?

Een extra rol voor één van je medewerkers? Een taak voor het management? Onze ervaring leert dat dit makkelijker is gezegd dan gedaan. De dagelijkse business, de techniek of dat ene uitdagende project krijgt (on)bewust toch vaak prioriteit.

Maar hoe zorg je dan toch voor de juiste aandacht? Steeds vaker vervullen de organisatieontwikkelaars van Bureau de Bont rollen als programmanager & implementatiemanager, waarbij wij samen met organisaties zorgen voor de juiste aandacht. “Samen met u ondersteunt Bureau de Bont u om de ambities te realiseren en de plannen geïmplementeerd te krijgen. Exact toegesneden op uw situatie.”