Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Hoe volwassen is mijn verkooporganisatie in zorg en welzijn? Doe de test!

Heeft u deze zomer ook werkgerelateerde flashbacks gehad terwijl u rustig op een fleurig luchtbedje in de zee lag of gebeurde dat tijdens de gezellige afwas op de camping? Of zoekend naar het Franse woord voor croissant, dat er een aantal delicate vragen oppoppen. Was het de vorige jaren ook zo nat in de zomer? Waar was ik eigenlijk? Neem ik wel voldoende rust om weer opgeladen aan de slag te gaan? Ben ik goed op weg?

Mooi om die in die lijn ook over de ontwikkeling van uw verkoopcompetentie en organisatie van verkoop te reflecteren. Hoe volwassen is de verkoop van uw zorg of welzijnsorganisatie? Wilt u naar een hoger plan en is dit ook gelukt?

Das war einmal.

Al heel wat jaren geleden begonnen we met de term marktwerking in de zorg. Iedereen had daar een mening over, bij velen leidden dit tot actie of afwachting. Een aantal organisaties in zorg en welzijn begon aan acties die zouden moeten leiden tot marketing, verkoop in combinatie met het primair proces en financiën in te richten. Al in 2003 bericht het NRC dat Ziekenhuizen commerciëler zouden moeten worden conform enkele voorbeelden in Duitsland. In ieder geval onder de overheidsbemoeienis vandaan en in semiparticuliere handen. Een stelselwijziging was in Nederland niet nodig om echt doelmatiger te gaan werken, berichtten de (nu gerenommeerde) verslaggevers toen nog.

Een aantal zorgorganisaties in Nederland voelde de bui al hangen en is aan de slag gegaan om de beweging te starten. Fleurige websites, klantvriendelijke bejegening, terwijl inmiddels de discussies over de betaalbaarheid van ons zorgstelsel heftiger en uitgesprokener werden. Zorgverzekeraars aan de macht, het nieuwe stelsel, systeemwijzigingen en opeens was daar de datum 1 januari 2015. AWBZ weg, zekerheden weg. Daarvoor in de plaats WLZ, WMO, Jeugdwet, ZVW, Participatiewet en diverse subsidies. Verkoop van zorg en aanbestedingen waren en zijn aan de orde van de dag. Professionele verkoop van zorg door een combinatie van accountmanagers, financials in samenwerking met vertegenwoordigers van het primaire proces. Strategisch en tactisch beïnvloeden, uitgekiende marketing en gedegen partnerkeuze met wie u zich op de markt begeeft. Zijn dat de nieuwe uitdagingen waar u uw organisatie mee bezig ziet of zelf een rol in heeft?

Mature or exit?

Uit onze vele contacten bij en opdrachten voor zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland was het mogelijk om een vorm van capability & maturity model (fases van ontwikkeling) te kunnen opstellen. En daarmee een interessant toetsingskader van de volwassenheid van de verkoopcompetentie van zorg- en welzijnsorganisaties. Deze is hieronder opgenomen. In welke fase treft u uw organisatie aan? Zijn er plannen om tot een volgende fase te komen? En als ik bijvoorbeeld in Fase 3 ben, hoe houd ik dit vast of maak ik mijn positie steviger?

Apres moi la deluge ou?

Uiteraard is het interessant om uw verkooporganisatie tegen het licht van dit model te houden. En te reflecteren of het competentie- en volwassenheidsstadium voldoende zijn om continuïteit te brengen. Continuïteit in werkgelegenheid en vooral in dienstverlening naar uw cliënten.

Wellicht gunt u uzelf nog even rust om te reflecteren en daarmee krachten te verzamelen op een komend jaar, dat uiteraard weer vol zit met aanbestedingen, zelforganiserende teams die (zich)zelf willen verkopen, financierders die de kraan willen dichtdraaien en ketenpartners die meer uit de pot willen halen! Of u kunt in beweging komen, de zaken goed op orde te brengen met als doel een stevige rol in de keten te vervullen. Kortom blaas nieuw leven in het luchtbed, steek van wal richting woelige baren, vervang het teiltje met koud afwaswater en kom in actie! Uw cliënten vragen erom!

Laurens Schiks, team zorg Bureau de Bont

Augustus 2017

Laurens Schiks

Laurens Schiks

Managing consultant