Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Iedere wijziging is een tender (maar dan zonder concurrenten)

Inherent aan grote, complexe en langdurige bouwprojecten is dat er wijzigingen ten opzichte van het contract op gaan treden. Contracten worden immers gesloten met de wijsheid van dat moment en binnen een langdurig bouwproject verandert de context en zijn partijen genoodzaakt de bouw anders aan te pakken dan in het contract verwoord. Echter, hoe er met deze wijzigingen wordt omgegaan in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan groot verschil maken in de uiteindelijke impact van een wijziging. Momenteel merken wij dat er nog vaak veel tijd en energie wordt verspild aan wijzigingen. Het normale ontwerpen en bouwen loopt gestaag verder, maar een aantal grote wijzigingen blijven hangen als hete hangijzers tussen de projectteams van Opdrachtgever en -nemer. Formele goedkeuring wordt steeds verder weggeschoven in de tijd, wat de complexiteit van de wijziging alleen maar groter maakt. Onze visie is dat door grote wijzigingen aan te pakken als een tender, een hoop gedoe kan worden voorkomen! 

Besteksdenken

Een wijziging is een begrip uit de moderne contractvormen op basis van de UAV-GC en wijkt daarmee af van de  term meer- en minderwerk uit de meer traditionele contractvormen. In de dagelijkse praktijk zien wij dat Opdrachtnemers vaak nog wel redeneren vanuit de meer- en minderwerkgedachte. Wijzigingen worden gezien als een afgebakend stuk extra werk. Daarmee wordt de impact van de wijziging  op de rest van het werk onderschat. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een extra camera bij een sluis, dient men een wijziging in voor de kosten van de camera, de montagekosten en een opslagpercentage voor AK, winst en risico. De impact op de rest van het project, de consequenties voor de planning, herschrijven van software, het eventueel opnieuw doorlopen van het V-model, wordt veelal niet meegenomen.  

Wijziging als waarde

Onze visie is dat je een wijziging ook kunt verwoorden als een vertegenwoordiging van maatschappelijke waarde. Het gaat niet om het extra asfalt voor de extra afslag, maar om het ontsluiten van een nieuwe woonwijk en bevorderen van mobiliteit. Er wordt geen extra camera gerealiseerd, maar men garandeert veiligheid. Het gaat dus om de vraag; wat is deze extra functionaliteit waard. Op deze manier (grote) wijzigingen bespreken heeft 3 belangrijke voordelen:

  • Tussen projectteams kan besluitvorming over grote wijzigingen lang duren. Door een wijziging te benaderen als een vraagstuk van maatschappelijke waarde kunnen de projectteams de besluitvorming gemakkelijker bij het bestuurlijk niveau neerleggen, omdat het is verwoord op een functionele en meer begrijpelijke wijze voor het bestuurlijk niveau.
  • Opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om op zoek te gaan naar meer budgettaire ruimte dan alleen het projectbudget. Het budget voor mobiliteit kan ook aangesproken worden, in plaats van enkel het projectbudget voor de nieuwe weg.
  • De wijziging kan gemakkelijker geïsoleerd worden van de rest van het werk. Met andere woorden, de bouw gaat door en de wijziging wordt in een andere gremium besproken.

Go-/no go

We zien in de praktijk ook vaak dat een project doorgaat en de wijziging wordt gerealiseerd zonder formele goedkeuring. Achteraf wil men dan nog een vergoeding krijgen en brengt daarmee de Opdrachtgever in een ingewikkelde spagaat. In de ideale wereld zou je daarom belangrijke wijzigingen samen met de Opdrachtgever in willen richten als een tender. Bespreek gezamenlijk een planning met een officiële functionele vraag en vervolgens momenten van vraagstelling, aanbieding, toetsing en bezwaar.

Kortom door een wijziging aan te pakken als een tender, zowel in het inrichten van een procedure als het vragen en aanbieden op functionele wijze van de werkzaamheden, zorg je voor een professionele relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De Opdrachtgever wordt zodoende niet geconfronteerd met wijzigingen die men niet heeft gevraagd of goedgekeurd. De opdrachtnemer kan zijn expertise laten gelden en een investering vragen die de extra maatschappelijke waarde vertegenwoordigt.

Voorziet u zelf ook een aantal grote wijzigingen in uw project en wilt u die eens anders aanpakken, dan kom ik graag vrijblijvend met u in contact.

Joost van Dijke

Joost van Dijke