Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Inzet technologie binnen de wijkverpleging

Door maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook door de groeiende kloof tussen vraag en aanbod van zorg, is ‘thuis blijven wonen’ steeds meer de norm geworden ten opzichte van wonen in een intramurale setting. Dan is het belangrijk dat ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking veilig thuis kunnen blijven wonen. Hoe kunnen wij dat massaal mogelijk maken? De inzet van thuistechnologie is daartoe een middel dat steeds belangrijker wordt.

De inzet thuistechnologie kent o.a. de volgende meerwaarde:

  • Keuzevrijheid voor de burger
  • Minder afhankelijkheid van de zorg
  • Betaalbaarheid en bereikbaarheid van zorg wordt beter
  • Cliënt en verplegend personeel leren digitale vaardigheden om het nut van thuistechnologie vol tot uiting te laten komen
  • Ondersteunt de ketenzorg

Wat belemmert momenteel de uitrol en opschaling van thuistechnologie?

Structurele financiering is erg belangrijk om de uitrol van thuistechnologie van de grond te krijgen. De huidige beleidsonzekerheid lokt geen investeringen uit. Hierdoor zijn zowel publieke als private partijen niet snel geneigd te investeren in thuistechnologiezorg.
Structurele financiering is cruciaal om commerciële partijen en zorginstellingen aan boord te krijgen. Hierdoor ontstaat het gebrek aan motivatie om te innoveren en het vertraagt een bredere implementatie.

Wat verhoogt de kans van slagen?

Uit onderzoek van branchevereniging ActiZ blijkt dat organisaties pas succes behalen bij technologische innovaties als men start vanuit een duidelijke visie. Wat zijn de speerpunten van een organisatie? Meer regie bij de cliënt? Actieve samenwerkingsrelaties? Of efficiënte bedrijfsvoering?

Een gespecialiseerd verpleegkundige in thuistechnologie is cruciaal om de verpleegkundigen en verzorgenden mee te krijgen. De verpleegkundigen zijn terughoudend ten aanzien van veranderingen en hebben een duidelijk informatiepunt nodig dat ze vertrouwen en in staat is om uitleg te verschaffen voordat ze met thuistechnologie gaan werken.
Mijn ervaring is dan ook dat de verpleegkundigen zo min mogelijk belast moeten worden met het regelen van technische zaken zoals het bestellen van IPads of het oplossen van storingen.
De primaire taak van de (wijk)verpleegkundige is dat men een inschatting maakt of thuistechnologie een toegevoegde waarde kent voor de cliënt.

Daarnaast kan de gespecialiseerd verpleegkundige beoordelen of er nog voldoende lerend vermogen aanwezig is bij de cliënt. Deze beoordeling is cruciaal in het slagen of mislukken van de inzet van technologie thuis.

Er is blijvende training en instructie nodig voor verpleegkundig en verzorgend personeel.
Door trainingen en casusbesprekingen worden veel onzekerheden en frustraties bij verpleegkundigen weggenomen. De gespecialiseerd verpleegkundige kan als informatiestroom dienen binnen een organisatie of bij praktijkproblemen die zich voordoen tijdens de uitrol.

Een andere vorm van inzet van thuistechnologie is dat gespecialiseerd verpleegkundigen gebruik maken van een wondzorgapp. Hiermee kunnen verpleegkundigen foto’s van de wond maken, rapporteren over de voortgang van de genezing en informatie delen met andere specialisten zodat iedereen die om de cliënt heen staat op de hoogte is van het verloop van de behandeling. Het middel ondersteunt dus de ketenzorg!

Ik ben dan ook van mening dat de inzet van thuistechnologie altijd als middel dient en geen doel op zich is. Het is ondersteunend maar zeker niet leidend.

Onlangs volgde ik een masterclass over blockchain in de zorg. Voor meer informatie kun je bijvoorbeeld eens kijken naar Mijn Zorg Log. Het lijkt nog ver weg en moeilijk toepasbaar vanwege de schending van de privacy, maar niets lijkt onmogelijk. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat de wijkverpleging in de toekomst af is van een hoop bureaucratische werkzaamheden en weer meer tijd krijgt voor de cliënt.technologie wijkverpleging2

Ervaar je de implementatie van thuistechnologie als moeizaam in jouw organisatie en wil je eens sparren over de mogelijkheden?

Bel gerust!

Annemieke van Vessem

Annemieke van Vessem

Annemieke van Vessem