Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Inzicht in de markt!

Hoe kunnen we nog beter aansluiten bij de (onuitgesproken) wensen en behoeften van onze cliënten en toekomstige cliënten?

We merken dat deze vraag veel zorgorganisaties bezig houdt. Je laten leiden door ‘buikgevoel’ en reactief inspelen op ontwikkelingen lijkt niet meer voldoende te zijn en kan de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen.

Inzicht in de markt is nodig! Waar liggen de kansen; in welke regio’s, bij welke doelgroepen, via welke verwijzers? Het proactief verzamelen en analyseren van trends, cijfers, signalen en ontwikkelingen in de markt helpt in het maken van weloverwogen keuzes. Het geeft inzicht in je positie in de markt, draagt bij aan het efficiënt omgaan met de beschikbare budgetten en verlaagt de risico’s bij investeringen.

Dan blijf ik het toch bijzonder vinden dat we in de zorg relatief weinig investeren om de markt waarin we ons bewegen te onderzoeken. Dit terwijl marktwerking, concurrentie, positionering, branding en commercieel denken geen onbekende en vieze woorden meer zijn in de zorgsector.

Is het dan zo ingewikkeld om zicht te krijgen op de markt?

Ieder een stukje van de puzzel

Veel verschillende factoren en spelers bepalen de markt. De cliënt, familie, verwijzers, indicatiestellers, collega zorgaanbieders, zorgverzekeraars/zorgkantoren, gemeenten, bevolkingsontwikkelingen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ieder met eigen informatie, ieder een stukje van de puzzel.

Hoe zorg je dat deze informatie je gaat helpen marktkansen te identificeren en keuzes voor nieuwe initiatieven te onderbouwen?

Samen met een grote gehandicaptenzorgorganisatie ben ik deze uitdaging aangegaan. In deze zoektocht hebben we drie belangrijke stappen gezet.

Stap 1: Bepaal de markt. Wat wil je weten?
Ligt de focus op een specifieke doelgroep of regio? Of wil je juist met een open blik de markt induiken? Er is zoveel informatie beschikbaar. Deze vragen zijn essentieel om de scope van je informatieverzameling te bepalen. Wij hebben ervoor gekozen de eerste analyse breed in te steken op ‘wonen en zorg’. Een mooi uitgangspunt om vervolgens gericht in te zoomen op een specifieke regio en doelgroep.

Stap 2: Verzamel en bundel beschikbare en relevante informatie. 
Structuur is hierbij het toverwoord! Om structuur aan te brengen in de brij aan informatie hebben we uiteindelijk vijf thema’s benoemd. Voor ieder thema is het relevant informatie te verzamelen over zowel de organisatie zelf (intern) als informatie over de regio/werkgebied/land (extern). Dit geeft inzicht in de positie van de organisatie in de markt en geeft mogelijkheid vergelijkingen te maken.

Stap 3: Combineer en analyseer de informatie
Net als bij een puzzel zeggen de stukjes op zichzelf weinig, maar juist door de verbinding te leggen ontstaat er een beeld. Zo werkt het ook bij informatie uit de markt. Een voorbeeld: de prevalentie van een bepaalde aandoening zegt op zichzelf niet veel. In combinatie met de verwachte bevolkingsgroei, kan dit inzicht geven in de verwachte toekomstige groei/daling van een specifieke doelgroep. Door de informatie vanuit deze vijf perspectieven samen in beeld te brengen, ontstaat er een compleet beeld van de markt.

The other way around

Wat als zich toch ineens een goed initiatief, leuk idee of een buitenkans voordoet? Ook dan kan dit model helpen een afweging te maken. Leg het idee/kans/initiatief langs de vijf thema’s en je hebt direct zicht hoe het vanuit de verschillende perspectieven in de markt ligt. Dit afwegingskader kan gebruikt worden voor de onderbouwing van je keuze.

Nu nog brand, lef en slagkracht

Door het zetten van deze stappen kun je als organisatie meer inzicht krijgen in de markt. Dan komt nu de échte uitdaging: doen! Hoeveel informatie je ook verzamelt en analyseert, het gaat niet lukken de toekomst te voorspellen. Wensen en behoeften veranderen en zijn voor ieder anders. Toch lijkt de drang naar verdere analyse, nog meer informatie verzamelen en weer opnieuw overwegen vaak nog erg hoog te zijn. Brand, slagkracht en lef zijn nodig om echt de vruchten te kunnen plukken van een marktanalyse.

Brand: Hoeveel last heeft de organisatie ervan als we niets doen; hoeveel pijn doet het? Hoe belangrijk is het dat er nieuw aanbod wordt gecreëerd?
Lef: Keuzes maken en veranderen vragen om lef. Zonder lef geen vernieuwing.
Slagkracht: Op een bepaald moment is er voldoende geanalyseerd en is het tijd om over te gaan tot actie.

Met deze ingrediënten valt of staat het effect, de impact van de analyse.

Herkenbaar? Of lijkt het je leuk om te sparren over de meerwaarde van een marktanalyse voor jouw organisatie? Bel of mail gerust!

Marleen Leermakers
Organisatieontwikkelaar Bureau de Bont

Marleen Leermakers

Marleen Leermakers

Senior organisatieontwikkelaar