Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Is jouw organisatie in balans?

In eerdere blogs hebben we gekeken naar het creëren van vernieuwing en het realiseren van de ambities. Uiteraard is dit niet het enige dat essentieel is om als organisatie succesvol te zijn. Het continu kunnen garanderen van prestaties is essentieel om ruimte te hebben om ambities en vernieuwingen te kunnen realiseren. Maar hoe zorg je dan dat je de basis op orde hebt en vooral ook op orde houdt in jouw organisatie? En hoe ga je om met veranderingen die de core business van de organisatie raken? Oftewel, hoe garandeer je de prestaties van je organisatie, vandaag en in de toekomst?

In eerste instantie klinkt het garanderen van de prestaties misschien wel het meest vanzelfsprekend. We bestaan immers al lang als organisatie en hebben met onze manier van werken een hoop bereikt. Maar juist in een tijd van transitie kan het garanderen van de prestaties een pittige klus zijn. Ontwikkelingen zoals circulariteit, de energietransitie en de toenemende rol van data en technologie gaan gegarandeerd impact hebben op de manier van werken en het verdienmodel van organisaties in bouw en infra. In het uiterste geval kan dit ertoe leiden dat de core business en het verdienmodel van jouw organisatie onder druk komen te staan. Vragen die de laatste jaren vaak opkomen bij bouw- en infraorganisaties zijn:

  • Moeten we de transitie gaan maken naar een data-gedreven organisatie, omdat daar in de toekomst misschien wel het geld te verdienen is?
  • Hoe ben je onderscheidend in de markt waarin data en informatie overal en voor iedereen beschikbaar is?
  • Blijven we in een tijd van toenemende technologie nog onderscheidend met ons materieel?
  • Is onze expertise het succesvol realiseren van projecten of zijn we meer de capaciteitsleverancier voor de projecten?
  • Zijn we onderscheidend op kennis of op de vaardigheden van onze mensen?
  • Gaan we zoveel mogelijk digitaliseren & automatiseren of blijven onze mensen ons belangrijkste kapitaal?

Hoe zit het met jouw organisatie? Is voor iedereen het antwoord op deze vragen helder? Of spelen in jouw organisatie nog andere vragen die de core business raken?

Vanuit Bureau de Bont ondersteunen wij organisaties in het stellen & beantwoorden van de vragen die essentieel zijn om als organisatie klaar te zijn voor de toekomst. Omdat deze toekomst altijd onzeker is, gebruiken wij enkele handvaten om te komen tot het garanderen van prestaties.

Bied kaders

Leg de processen vast die essentieel zijn in het leveren van de beoogde prestaties. Oftewel, richt je processen zo in dat ze naadloos aansluiten bij de core business van je organisatie en de mensen die in de organisatie werken. Er zijn vele normeringen die kunnen helpen om de basisprocessen vast te leggen en objectief te waarderen. Het is hierbij van belang goed te onderzoeken of een normering gewenst is en welke normering het beste aansluit op de core business en de cultuur van jouw organisatie. Alleen al het vastleggen van de primaire processen van de organisatie kan helpen om nieuwe medewerkers snel en succesvol in te werken en bewaakt de performance van jouw organisatie. Uiteraard is het hierbij cruciaal dat de vastgelegde processen ondersteunend zijn om te kunnen excelleren in het werk.

Geef ruimte

Structuur alleen biedt echter nog geen garanties. Wij durven te zeggen dat voor veel bouw- en infraorganisaties de mensen het belangrijkste kapitaal zijn en ook nog wel even blijven! Het is een uitdaging om de balans te zoeken tussen ruimte bieden voor ondernemend gedrag en tegelijkertijd de kaders en structuur te bieden voor een professionele organisatie. De belangrijkste afweging die je hierbij moet maken, is hoe strak regel je je processen.

Er heerst nog weleens het beeld dat we alles tot op detailniveau moeten vastleggen om bepaalde normeringen te kunnen behalen als organisatie. Dit kan leiden tot een hoge mate van bureaucratie. Gelukkig geven normeringen steeds meer ruimte om je processen op het juiste abstractieniveau te formaliseren. Bedenk bij dit abstractieniveau dat  medewerkers kaders hebben, maar vooral ook dat je ruimte geeft om mee te kunnen in transities. Een professionele organisatie weet de juiste balans te vinden tussen het geven van structuur en kaders en het bieden van ruimte voor het ondernemend gedrag.

Hou vast & laat los

In tijden van transitie is het helaas zo dat deze vastlegging om een continue herijking vraagt. Op alle niveaus in onze organisaties moeten we vragen blijven stellen of de ingerichte processen en vaardigheden van onze medewerkers nog wel matchen met onze core business. Komt de core business van vandaag in essentiële vlakken nog overeen met de core business van morgen? Mee kunnen gaan in transities slaagt alleen wanneer we ertoe in staat zijn de gehele organisatie mee te nemen in deze transitie en te faciliteren in de benodigde middelen. Daarbij is het goed om regelmatig te heroverwegen waar het verdienpotentieel van de organisatie ligt en welke processen of procesaanpassingen nodig zijn om dit optimaal te ondersteunen.

Misschien wel de belangrijkste vraag om je prestaties van de toekomst te blijven garanderen is: Heb ik als organisatie de juiste kennis, kunde & vaardigheden tot mijn beschikking om mee te gaan in transities?

Het garanderen van prestaties gaat om het vinden van balans. Balans tussen het bieden van kaders en het geven van ruimte voor ondernemend gedrag. Balans tussen structuur en mens. Balans tussen vasthouden aan de bekende basis en openstaan voor vernieuwing. Het garanderen van prestaties is daarmee een uitdagende klus. Bureau de Bont ondersteunt veel organisaties in de bouwsector met het bepalen, bereiken en behouden van jouw professionele lat. Dit betekent dat processen soepeler verlopen. Dat het management stuurt op actuele informatie. En dat de medewerkers beschikken over benodigde kennis en vaardigheden.