Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Masterclass Installatiestrateeg – Voor meer regie en betere resultaten

De rol van de installatiebranche is veranderd. Steeds eerder en frequenter werkt en communiceert de installatiesector samen met niet-techneuten. Steeds vaker leeft de installatiesector zich in in de drijfveren en verwachtingen van niet-technische stakeholders. Deze verwachtingen, behoeftes en belangen hebben vaak niets met de techniek te maken, hetgeen we tot voor kort vooral goed in waren. Dit was de aanleiding voor de installatiesector om een gezamenlijke Masterclass te ontwikkelen.

De Masterclass is in 2018 opgezet en ontwikkeld door de Stuurgroep Installatiestrateeg, waarin directieleden van toonaangevende bedrijven vanuit de sector zijn vertegenwoordigd. De Stuurgroep wordt in 2019 gevormd door collega’s vanuit: Kuijpers, Siemens, Strukton Worksphere, Sweegers en de Bruijn, Valstar Simonis en W4Y. In de Masterclass doen projectverantwoordelijken uit de installatiebranche (advies, realisatie, toeleveranciers en opdrachtgevers) inzichten op over inhoudelijke ontwikkelingen in de installatiesector en werken tegelijkertijd aan de eigen, niet-technische en communicatieve vaardigheden.

Terugblik op de eerste ronde
Tijdens de eerste ronde zijn we van start gegaan met 10 deelnemers vanuit 6 verschillende bureaus. De deelnemers begonnen aan de Masterclass met onder andere de onderstaande leerdoelen:

 • “Inzicht krijgen in wat we met elkaar mogen verwachten in de komende 5 jaar”
 • “Kunnen herkennen wie mijn stakeholders zijn en welke belangen ze hebben”
 • “Weten welke communicatietechnieken toe te passen in de verschillende situaties”

Ontwikkelingen in de sector
Tijdens de Masterclass hebben we uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in de sector en de relevantie daarvan voor de deelnemers en de deelnemende bedrijven. Op aangeven van Marco Roeleven (Sweegers en de Bruijn) en Gerard Streng (Strukton Worksphere) hebben we de volgende, belangrijke relevante ontwikkelingen geduid:

 • Maatschappij: De WELL-standaard is in opkomst en trekt het begrip duurzaamheid breder dan bijvoorbeeld BREAAM. Het focust zich ook op duurzame inzetbaarheid van de mensen in het gebouw.
 • Prijsontwikkeling: Gezien de marktsituatie wordt steeds vaker voor een bouwteam gekozen i.p.v. traditioneel aanbesteden.
 • Technologie: We groeien van BIM door naar een ‘Digital Twin’, waarin je het effect van een aanpassing direct online kan testen.
 • De deelnemers hebben vanuit de sterktes uit hun eigen bedrijfs-SWOT besproken hoe ze op deze ontwikkelingen kunnen inspelen.

De keten en het spel
Een energiek programmaonderdeel was de paneldiscussie over de ontwikkelingen in de keten en de relevantie daarvan voor het spelen van het spel in en rondom de projecten met Mike Lap (W4Y), Cees Vos (Kuijpers), Alex Driessen (Siemens), Ruud Moonen (MoederscheimMoonen) en Jean Pierre Spierts (CBRE). Naast inzicht in de keten, de belangen en tips over hoe te acteren konden de deelnemers vooral ter plekke het gesprek op het verbindingleggende abstractieniveau ervaren. Een aantal conclusies van de deelnemers t.a.v. de persoonlijke communicatieve vaardigheden waren:

 • “De panelleden zijn in staat om met respect aan te geven dat ze het totaal niet eens waren met een argument door deze in het eigen argument te herhalen
 • “De non-verbale communicatie was essentieel in de geloofwaardigheid”

Integraliteit en Samenwerken
Het thema Integraliteit en Samenwerking is door de deelnemers middels meerdere interactieve werkvormen verdiept. Naast individuele conclusies t.a.v. het doorontwikkelen van de persoonlijke vaardigheden treft u 3 van de overige gezamenlijke tips/conclusies:

 • “Begin de vergadering met het benoemen van de agenda en de prioriteiten”
 • “Tussentijds samenvatten en doorvragen draagt bij aan de structuur van het gesprek en biedt de mogelijkheid om te toetsen of iedereen hetzelfde beeld heeft”
 • “Beleg 1op1-tjes buiten de vergadering, maak dit concreet en SMART tijdens de vergadering”

De Installatiestrateeg in 2025
De deelnemers hebben zichzelf en hun leidinggevenden geïnspireerd over de toekomst van de installatiesector, hun eigen rol daarin en de benodigde persoonlijke ontwikkeling. De deelnemers ontvingen o.a. de onderstaande complimenten:

 • “Vertelt vanuit je eigen geloof en visie”
 • “Straalt oprecht positieve verbinding met het bedrijf uit”

De deelnemers ontvingen o.a. de onderstaande verbeterpunten:

 • “Probeer het aantal technische details te verminderen”
 • “Focus meer op het publiek, zodat je met overtuiging overkomt”

Resultaat na de gehele leergang
Alle hierboven vermelde inzichten en meer hebben de deelnemers concreet vertaald naar in de praktijk toepasbare persoonlijke voornemens. Op de vraag om in een quote aan te geven wat de Masterclass de deelnemers heeft gebracht kwamen de onderstaande antwoorden:

 • “Het heeft mij goed voorbereid op de toekomst en maakt mij waardevoller voor het bedrijf”.
 • “De kunst van het inleven binnen, maar ook buiten de kaders”
 • “Het is een cursus die je verder helpt om je communicatiedoelen te bereiken”

In het 1e kwartaal van 2020 staat de volgende ronde van de Masterclass Installatiestrateeg gepland.

Mocht u meer informatie willen over de Masterclass, de relevantie voor u, uw collega’s of uw bedrijf, kunt u contact opnemen met: Gertjan Wessels, Bureau de Bont of kijken op: https://bureaudebont.nl/opleiding/masterclass-installatiestrateeg-voor-meer-regie-en-betere-resultaten/