Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Meerwaarde van (kwaliteits)managementsystemen, kan dat?

Veel organisaties zijn druk met de transitie van hun kwaliteitssystemen naar de nieuwe norm ISO 9001:2015. Dit is weer een serieuze inspanning en daarmee komt ook weer de vraag naar boven over nut en noodzaak. Hoe krijgen we echte meerwaarde en kunnen we de bijdrage van een kwaliteitssysteem verbeteren? Tja, dat is voor veel organisaties echt een zorg…

Ervaringen vanuit het verleden zijn altijd nuttig…

Veel discussies over de managementsystemen laten zich vaak samenvatten door uiteindelijk de uitspraak: “…maar het moet van ISO, anders raken we ons certificaat kwijt.”

Het laat zien dat veel systemen in het teken staan van certificering. Op zich zijn veel systemen daarvoor wel ingericht. Aantoonbaar kunnen voldoen aan de norm en zorgdragen dat daarmee het certificaat niet verloren raakt is logisch. Maar het zegt nog zo weinig over de mate waarin onze medewerkers echt vinden dat kwaliteitssystemen hen helpt in het dagelijkse werk.

Meerwaarde als uitgangspunt…

Vanuit de afgelopen jaren blijkt steeds weer de weerbarstigheid van het daadwerkelijk omzetten van alleen maar normeren en registraties naar concrete meerwaarde. Maar hoe krijgen we het echt voor elkaar?

Bureau de Bont heeft een methodiek ontwikkeld, waarmee implementatie aantoonbaar een stap verder komt. Dit is gebaseerd op zes hele basale principes:

  • Is er een gedragen en begrepen essentie van de manier van werken?: Is de werkwijze van de organisatie voldoende uitgewerkt tot een gemeenschappelijk gedragen gedachte, waarbij iedereen zijn of haar eigen bijdrage terug kan zien? Ofwel weet iedereen waarom er veranderend gedrag verwacht wordt?
  • Wat besluiten we dan anders?: Is er een uitwerking waarbij helder is welke aangepaste keuzes en besluitvorming gewenst zijn; al dan niet verwoord in go/no go momenten?
  • Veranderende werkwijze: Wat is er in onze dagelijkse aanpak dan wel werkwijze nu echt veranderd? Hoe ondersteunen we onze mensen hierin? Welke bijdrage hebben standaarden, vastgelegde werkstructuren, checklisten en instructies?
  • Concrete tussentijdse doelen: Hebben we korte stapjes gedefinieerd met heldere tussentijdse doelen? Ofwel hoe behapbaar hebben we onze ambitie gemaakt?
  • Wat willen we leren om onze ambitie te bereiken?: We gaan het anders doen. Toch? Hoe trainen we onze mensen en ondersteunen we ze om nieuwe vaardigheden te leren? Hoe zorgen we dat we met elkaar dat andere gedrag kunnen gaan vertonen?
  • Wat moeten we monitoren?: Waaruit blijkt dat we de goede weg in zijn geslagen? Wat zijn de signalen die we in de gaten willen houden, waardoor we mogelijk bij kunnen sturen?

Certificeren en meer…

Het blijkt ieder jaar weer dat organisaties moeite hebben om de meerwaarde van kwaliteitssystemen te benoemen. Certificeren is niet de kunst, maar een aantoonbare meerwaarde creëren is dat wel. De meerwaarde zit slechts voor 20% in de werkelijke structuur en maar liefst voor 80% in het ontwikkelende gedrag van onze mensen. Bureau de Bont ondersteunt en organiseert de werkelijke implementatie voor gecertificeerde kwaliteitssystemen met meerwaarde. Al 25 jaar…

Wij maken het realiseren van kwaliteitsambities echt mogelijk.

Kristen Wokke

Kristen Wokke

Kristen Wokke

Organisatieontwikkelaar