Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

MVO en beleid duurzaamheid Bureau de Bont

Als het om maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat, gaat het over een belangrijke drijfveer van Bureau de Bont. Al zolang we bestaan, houden maatschappelijke thema’s ons bezig. Waar dat voorheen met name kwaliteits- en veiligheidsgerelateerde vraagstukken waren, dragen we nu ook bij aan de toekomstbestendigheid van organisaties in zorg & onderwijs, bouw & vastgoed en van de marktgebieden waarop wij ons met onze expertise concentreren.

Het is onze diepe overtuiging dat onze kennis van organisatieontwikkeling van toegevoegde waarde is voor organisaties die inspelen op de grote transities in het sociale domein, voor organisaties die vanuit herkenbare leidende principes antwoord willen geven op de kansen en uitdagingen in de veranderende markten. Bij tal van projecten dragen we bij aan maatschappelijke en duurzaamheidsthema’s.

Recent heeft onze collega Sanne Huisman een sectorspecifiek onderzoeksrapport opgesteld over duurzame inzetbaarheid van personeel, het volledige onderzoeksrapport lees je hier.

Onze 5 principes van duurzaamheid

 

Wij hanteren in ons bedrijf de volgende 5 principes van duurzaamheid:

  1. Bespreek duurzaamheid met de klant
  2. Maak zo veel mogelijk gebruik van digitale middelen
  3. Carpool waar mogelijk
  4. Beperk het energieverbruik
  5. Probeer zo veel mogelijk afval te scheiden

MVO via participaties

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid brengen wij mede tot uitdrukking via enkele participaties. De participaties zijn gericht op activiteiten met een continu karakter. Wij investeren risicodragend in de volgende ontwikkelingen en projecten:

La Red

La Red (Spaans voor ‘het netwerk’) is gespecialiseerd in Netwerkend Werken. Het bedrijf biedt, als enige in Nederland, het complete pakket van strategie, analyse, gericht advies en training van competenties om het Netwerkend Werken van strategie tot implementatie in organisaties te integreren.

La Red stuurt op de ‘verbonden medewerker’, als onderdeel van een waardevol, robuust netwerk, zowel binnen als buiten uw organisatie. Onze gesprekspartners zijn de beslissers, de directeuren en het hoger management, voornamelijk HR-, talent-, innovatie-, kennis-, informatie-, transitie, mobiliteits- en commercieel managers.

Care for cancer

Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. De care consulenten van Care for cancer zijn ervaren oncologieverpleegkundigen. Zij bezoeken cliënten thuis, beantwoorden vragen over de gevolgen van diagnose en behandeling en geven praktische tips voor de thuis- en werksituatie. Daarnaast geven zij voorlichting over aanvullende zorgmogelijkheden en verwijzen door naar bijvoorbeeld inloophuizen of patiëntverenigingen. De diensten van Care for cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Het doel is dat cliënten minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces. Care for cancer richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers. Eén van de onderdelen van Care for cancer is ‘Care in company’, specifiek gericht op werkgevers.

BdBGreenpower

Het is de missie van BdBGreenpower om in het complexe veld van de energiemarkt praktische mogelijkheden voor verduurzaming aan te dragen en die ook te helpen realiseren. BdBGreenpower is onderscheidend in het adviseren over en ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzame energie. Dit bedrijf is onderdeel van de BdeB Groep en onderscheidt zich door de combinatie van praktische kennis ten aanzien van duurzame energie en het vermogen dit om te zetten in concrete projecten.

iDrones

Het inspecteren van gebouwen, installaties en infrastructuur vergt over het algemeen het gebruik van hoogwerkers, steigers en andere hulpconstructies. BdeB Groep is mede-aandeelhouder in iDrones, een bedrijf dat deze inspectiewerkzaamheden met de inzet van drones uitvoert, waardoor hoogwerkers, steigers, e.d. voor een belangrijk deel niet nodig zijn. Het bevordert een veilige werkomgeving voor onze klanten.

Stageplaatsen

Graag bieden wij stagiaires gelegenheid voor het opdoen van ervaring in de zakelijke dienstverlening. In 2014 hebben we de aanvraag voor Erkend Leerbedrijf ingediend en konden wij voorzien in een afstudeeropdracht en stageplaats.

Sponsoring

Als sponsor steunen we verschillende goede doelen en initiatieven:

KNGF Geleidehonden

In 2014 ondersteunen wij het werk van KNGF Geleidehonden door de aanschaf van enkele Business Lights voor de eerste Geleidehonden Night Light. Geleidehonden, assistentiehonden en buddyhonden doen werk dat niemand kan evenaren of vervangen en bieden meer vrijheid en levensgeluk aan mensen met een beperking.

WakaWaka

Al onze medewerkers ontvingen dit jaar als zomergift een WakaWaka Power. WakaWaka (‘helder licht’ in Swahili) ontwikkelt, produceert en verkoopt ‘high-tech low-cost’ lampen en opladers op zonne-energie. Producten die onmisbaar zijn in zowel het Westen als in ontwikkelingsmarkten. Ruim 2 miljard mensen in de wereld hebben geen toegang tot elektriciteit en nog eens miljoenen anderen worden dagelijks geconfronteerd met stroomuitval. De effecten van deze energie-armoede zijn enorm. Gebrek aan elektriciteit en licht veroorzaakt een sterke vermindering van de kwaliteit van leven. Kerosinelampen worden grootschalig gebruikt als lichtbron ondanks dat ze inefficiënt, gevaarlijk en duur zijn en grote negatieve gevolgen hebben voor gezondheid en milieu.

Het Toon Hermans Huis

Op vrijdag 27 juni 2014 vond de Businessloop van Amersfoort plaats. Deelname aan dit evenement is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden voor de sportieve collega’s bij Bureau de Bont. Niet alleen de organisatoren van de Businessloop konden – gezien het recordbedrag voor het goede doel ‘het Toon Hermans Huis’ – met een trots gevoel naar huis. Ook voor Bureau de Bont viel er te juichen; we sleepten de eerste plaats in het bedrijvenklassement binnen. Hét bewijs dat een goede teamgeest tot mooie resultaten kan leiden.