Selecteer een pagina

Nieuws archief

De magische dynamiek tussen lijn en staf in de Zorg!

Zorgorganisaties zijn doorlopend op zoek naar optimaal samenspel tussen staf en lijn. De wil om samenbindend te organiseren is groot, maar de praktijk is soms weerbarstig. De beeldvorming over het samenspel tussen het primaire proces en de ondersteunende dien-sten is in veel zorgorganisaties tamelijk gekleurd.

Lees meer

Welke lessen kunnen zorgorganisaties trekken uit de natuur?

De natuur is een bron van inspiratie en belangrijke lessen. Daardoor kunnen we wellicht beter begrijpen wat er werkelijk voor nodig is om organisaties te laten bloeien en groeien. In dit artikel vertalen we enkele universele fenomenen uit de natuur naar hun betekenis voor goed functionerende organisaties.

Lees meer

De essentie van de gevolgen van de Wkb

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt ingevoerd per 1 januari 2022. Hiermee heeft iedereen tijd voor een zorgvuldig en doordacht implementatietraject. Laten we deze periode gebruiken om helemaal gesteld te staan en te zorgen voor een vloeiende overgang.

Lees meer

Kwaliteitsmanagement kan juist nu het verschil maken

Kwaliteitsmanagement wordt nog weleens als belastend en suf ervaren en ‘ons’ kwaliteitssysteem is nog weleens het kwaliteitssysteem van de kwaliteitsmanager. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt soms dan ook gezien als een vastlegging van alles wat we in vergaderingen, op de wandelgangen of bij het koffiezetapparaat regelen.

Lees meer

Scenario’s in tijden van Corona

De Coronamaatrelen gaan nog lang grote maatschappelijke en economische consequenties hebben. Dit veroorzaakt op zijn minst verstoring en vertraging van uw business en projecten en op zijn slechtst uitstel en soms zelfs afstel met alle bedrijfseconomische consequenties van dien.

Lees meer

De beste topstructuur voor mijn zorgorganisatie?

Regelmatig krijgen wij vragen welke topstructuur het beste bij een zorginstelling past. Er is geen ‘simpel’ antwoord mogelijk op zo’n complexe vraag, maar er zijn wel verschillende perspectieven/scenario’s te schetsen die richting kunnen geven om een keuze te maken voor een type topstructuur.

Lees meer

Wat leert het jaar 2019 ons over Bleeders in de bouw?

Na vijf succesvolle edities van de Masterclass ‘Voorkomen van Bleeders in de Bouw’ kunnen we stellen dat Bleeders niet op zichzelf staan. Wat leert het jaar 2019 ons over Bleeders in de bouw? Hierbij delen we de drie belangrijkste conclusies

Lees meer

Een Quickscan voor meer inzicht in de Projectsamenwerking

Bent u benieuwt hoe u de samenwerking in uw Projectteam kunt verbeteren, dan is de QuickScan wellicht iets voor u. In september en oktober geven wij 5 gratis QuickScans weg aan onze relaties. Deze QuickScan levert u inzicht op in hoe de teamleden op dit moment de samenwerking ervaren en scoren.

Lees meer

Basisinstrumenten voor leidinggevenden: kompas en magneet

Managers zijn steeds meer verbinder, integrator, facilitator en coach van teams die zelf problemen oplossen en resultaten bereiken. Leidinggeven gaat dan in eerste instantie over stimuleren tot groei en het beïnvloeden van de menselijke relaties in organisaties.

Lees meer

Masterclass Installatiestrateeg – Voor meer regie en betere resultaten

De Masterclass is in 2018 opgezet en ontwikkeld door de Stuurgroep Installatiestrateeg, waarin directieleden van toonaangevende bedrijven vanuit de sector zijn vertegenwoordigd. De Stuurgroep wordt in 2019 gevormd door collega’s vanuit: Kuijpers, Siemens, Strukton Worksphere, Sweegers en de Bruijn, Valstar Simonis en W4Y.

Lees meer

Terugkomdag Leergang Ontwerpmanagement VIB

De rol van interne ingenieurs bij bouwbedrijven is veranderd. Procesmanagement en leiding geven in de ontwerpfase worden steeds belangrijker. Daarom ontwikkelde de Vakgroep Ingenieursbureaus (VIB) van Bouwend Nederland de Leergang Ontwerpmanagement. Op donderdag 27 september was er een terugkomdag van alle dertien cursusgroepen tot nu toe

Lees meer

Hoe bouw ik een sterk merk?

Benieuwd hoe jouw vakgenoten in marketing & verkoop in de zorg succesvol zijn? Kom dan naar de netwerkbijeenkomst en discussieer over de ingrediënten van een sterk merk, een succesvolle zorgverkoopcampagne en positionering van zorgverkoop en marketing binnen een Zorg- en Welzijnsorganisatie

Lees meer

De Projectmanagement 2.0 applicatie

Zou het niet mooi zijn als u een instrument in handen heeft die uw projectafspraken verbindt met een digitaal projectdossier en u real-time van informatie voorziet over de voortgang van uw projecten? Bureau de Bont heeft hiervoor de BdB Projectmanagement 2.0 applicatie ontwikkeld

Lees meer

De Beleids-Battle

Bent u ook competitief ingesteld, wilt u ook graag collega’s betrekken bij het concretiseren van het beleid voor 2019, maar zoekt u nog een leuk concept om dit te doen? De Beleids-Battle is dan wellicht iets voor uw organisatie.

Lees meer

Even voorstellen…

Bureau de Bont heeft twee nieuwe collega’s (Kevin Herweijer en Eline Odding), graag stellen wij ze aan u voor

Lees meer

Bureau de Bont toont topsportmentaliteit

Voor het 8e jaar op rij heeft een afvaardiging van Bureau de Bont meegedaan aan de Businessloop in Amersfoort. 11 collega’s gingen de strijd met zichzelf en het uurwerk aan op het parcours rondom het Meridiaan College vestiging ‘Het Nieuwe Eemland’

Lees meer

Pas op! Risico op groot succes binnen jouw organisatie!

Risico’s; we hebben er dagelijks mee te maken en wegen af hoe groot de kans is om in een bepaalde situatie terecht te komen en hierop te anticiperen. Bureau de Bont heeft op het gebied van risicomanagement een succesvolle methode ontwikkeld

Lees meer

Marktvisie, ook in jouw praktijk of project

De keten heeft in de Marktvisie ambities verwoord om in gezamenlijkheid een aantal uitdagingen in de branche het hoofd te bieden. Aspecten als duurzaamheid, samenwerken en vooruitstrevendheid worden hierin geraakt. In ons dagelijks werk blijkt het echter niet altijd eenvoudig deze ambities waar te maken. Waar moeten we nu beginnen?

Lees meer

Transitie naar VCA 2017/6.0 is gestart!

U zult het vast hebben gelezen of gehoord. We zijn nog niet klaar met de transitie naar de ISO 14001 en 9001:2015 normen en de volgende transitie staat alweer op u te wachten. Tenminste, als u in bezit bent van een VCA-certificaat voor uw veiligheidsmanagementsysteem.

Lees meer

Bureau de bont stimuleert Topsport!

De Hollandia Roeiwedstrijden // Aegon NK Klein 2018 is één van de oudste & grootste roei-events die Nederland rijk is. Met trots heeft Bureau de Bont zich verbonden als partner van de Hollandia Roeiwedstrijden // Aegon NK Klein 2018.

Lees meer

Even voorstellen…

Beste lezer, graag stel ik mijzelf aan u voor.
Afgelopen jaren heb ik door mijn studies, stages en werk veel ervaring opgedaan binnen de zorgsector (ziekenhuizen en VVT) en dit heeft er toe bijgedragen dat ik inzicht heb in wat zich op de werkvloer afspeelt.

Lees meer

Samenvatting 5e BDO-BdeB Groep Bouwdiner

Op 1 november jl. heeft het 5e BDO-BdeB Groep Bouwdiner plaatsgevonden met een kleine groep genodigden van de volgende bedrijven: Adriaan van Erk Groep, Blauwhoed, DGMR, Heilijgers, Trebbe en UNStudio.

Lees meer

Uitnodiging Marktchallenge 1 december 2017

Op 1 december 2017 organiseert het programma ‘Intelligente Infra’ haar eerste Marktchallenge. Het doel van deze middag is enerzijds om geïnteresseerden en relaties kennis te laten maken met het programma.

Lees meer

Zo werk je aan een gezond ontwikkelklimaat!

De waarde van de 8 stappen van Kotter
Het is een bekend gegeven dat bedrijven en organisaties die in staat zijn snel en adequaat in te spelen op veranderingen, over het algemeen succesvoller zijn

Lees meer

Kan de wijkverpleging ooit winstgevend worden?

Bureau de Bont breidt team uit met ervaren manager wijkverpleging
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en alle partijen betrokken bij wijkverpleging waren er in juni dit jaar al uit. In 2018 is er meer geld

Lees meer

Verlies van kennis in projecten

In de praktijk van de bouw- en infrabranche merken wij dat faseovergangen binnen projecten een omslagpunt kunnen zijn in het slagen van een project

Lees meer

Van kwaliteitsdenken naar projectdenken

Begin dit jaar sloegen Trebbe en Bureau de Bont de handen ineen. De transitie naar de ISO 2015-norm vormde voor Trebbe de directe aanleiding om het huidige kwaliteitssysteem eens kritisch tegen het licht te houden.

Lees meer

Contractmanagement in de railsector

De railsector heeft te maken met omvangrijke, complexe contracten. Contractmanagement is daarom steeds belangrijker. Goed contractmanagement voorkomt discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, helpt om VTW’s soepel te laten verlopen en verhoogt de acceptatie van meer- en minderwerk.

Lees meer

Het is de onderstroom die de organisatierichting bepaalt

Gevangen in organisatiepatronen
Veel organisaties zitten gevangen in onbewuste, zelf gecreëerde patronen, die nauwelijks worden herkend omdat ze te diffuus en complex zijn. De werkelijke oorzaak van gebeurtenissen en patronen worden daardoor niet achterhaald.

Lees meer

Realiseerbare creativiteit in uw organisatie-ontwikkelvraagstukken

Uw organisatie kent van tijd tot tijd uitdagingen waarvoor u externe inspiratie of advies wenst. Daarbij bent u op zoek naar inspirerende oplossingen gebaseerd op de nieuwste inzichten en expertises die er op de markt te krijgen zijn, maar die ook toepasbaar gemaakt kunnen worden op uw specifieke uitdaging en daarbij ook daadwerkelijk leiden tot het gewenste effect.

Lees meer

Even voorstellen….

Beste lezer, graag stel ik mij hier aan u voor. Warner Schumacher, op moment van schrijven 44 jaar jong en sinds december 2016 met plezier in dienst getreden bij Bureau de Bont. Ik ben ervan overtuigd dat ik bij Bureau de Bont een leuke en uitdagende periode tegemoet ga

Lees meer

Nieuwe zorgbrede governancecode 2017: meer inspirator dan leidraad

Op 15 december jl. is er een nieuwe zorgbrede governancecode verschenen. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg en het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties. De code is onderdeel van een zelfregulerend mechanisme in het bestuur van de zorgsector.

Lees meer

Leergang Managen van het Ontwerp

De ingenieur als verbindende factor in het integrale ontwerp
managen-van-het-ontwerpDe huidige tijd wordt gekenmerkt door projecten die aan grote veranderingen onderhevig zijn. De ingenieur is niet meer louter de adviseur, maar vervult ook een proactieve rol ten aanzien van inhoud, proces en beïnvloedt het verdienmodel van de aannemer.

Lees meer