Selecteer een pagina

Nieuws archief

Even voorstellen…

Beste lezer, graag stel ik mijzelf aan u voor.
Afgelopen jaren heb ik door mijn studies, stages en werk veel ervaring opgedaan binnen de zorgsector (ziekenhuizen en VVT) en dit heeft er toe bijgedragen dat ik inzicht heb in wat zich op de werkvloer afspeelt.

Lees meer

Samenvatting 5e BDO-BdeB Groep Bouwdiner

Op 1 november jl. heeft het 5e BDO-BdeB Groep Bouwdiner plaatsgevonden met een kleine groep genodigden van de volgende bedrijven: Adriaan van Erk Groep, Blauwhoed, DGMR, Heilijgers, Trebbe en UNStudio.

Lees meer

Uitnodiging Marktchallenge 1 december 2017

Op 1 december 2017 organiseert het programma ‘Intelligente Infra’ haar eerste Marktchallenge. Het doel van deze middag is enerzijds om geïnteresseerden en relaties kennis te laten maken met het programma.

Lees meer

Zo werk je aan een gezond ontwikkelklimaat!

De waarde van de 8 stappen van Kotter
Het is een bekend gegeven dat bedrijven en organisaties die in staat zijn snel en adequaat in te spelen op veranderingen, over het algemeen succesvoller zijn

Lees meer

Kan de wijkverpleging ooit winstgevend worden?

Bureau de Bont breidt team uit met ervaren manager wijkverpleging
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en alle partijen betrokken bij wijkverpleging waren er in juni dit jaar al uit. In 2018 is er meer geld

Lees meer

Verlies van kennis in projecten

In de praktijk van de bouw- en infrabranche merken wij dat faseovergangen binnen projecten een omslagpunt kunnen zijn in het slagen van een project

Lees meer

Van kwaliteitsdenken naar projectdenken

Begin dit jaar sloegen Trebbe en Bureau de Bont de handen ineen. De transitie naar de ISO 2015-norm vormde voor Trebbe de directe aanleiding om het huidige kwaliteitssysteem eens kritisch tegen het licht te houden.

Lees meer

Contractmanagement in de railsector

De railsector heeft te maken met omvangrijke, complexe contracten. Contractmanagement is daarom steeds belangrijker. Goed contractmanagement voorkomt discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, helpt om VTW’s soepel te laten verlopen en verhoogt de acceptatie van meer- en minderwerk.

Lees meer

Het is de onderstroom die de organisatierichting bepaalt

Gevangen in organisatiepatronen
Veel organisaties zitten gevangen in onbewuste, zelf gecreëerde patronen, die nauwelijks worden herkend omdat ze te diffuus en complex zijn. De werkelijke oorzaak van gebeurtenissen en patronen worden daardoor niet achterhaald.

Lees meer

Realiseerbare creativiteit in uw organisatie-ontwikkelvraagstukken

Uw organisatie kent van tijd tot tijd uitdagingen waarvoor u externe inspiratie of advies wenst. Daarbij bent u op zoek naar inspirerende oplossingen gebaseerd op de nieuwste inzichten en expertises die er op de markt te krijgen zijn, maar die ook toepasbaar gemaakt kunnen worden op uw specifieke uitdaging en daarbij ook daadwerkelijk leiden tot het gewenste effect.

Lees meer

Even voorstellen….

Beste lezer, graag stel ik mijzelf aan u voor. Ik ben Joost van Dijke en sinds 1 maart 2017 werkzaam bij Bureau de Bont.
Hoewel ik nog aan het begin sta van mijn carrière, heb ik door een combinatie van studies, stages en werkervaring geleerd dat ontwikkelingen gepaard gaan met organisatiestructuren en mensen

Lees meer

Even voorstellen….

Beste lezer, graag stel ik mij hier aan u voor. Warner Schumacher, op moment van schrijven 44 jaar jong en sinds december 2016 met plezier in dienst getreden bij Bureau de Bont. Ik ben ervan overtuigd dat ik bij Bureau de Bont een leuke en uitdagende periode tegemoet ga

Lees meer

Nieuwe zorgbrede governancecode 2017: meer inspirator dan leidraad

Op 15 december jl. is er een nieuwe zorgbrede governancecode verschenen. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg en het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties. De code is onderdeel van een zelfregulerend mechanisme in het bestuur van de zorgsector.

Lees meer

Leergang Managen van het Ontwerp

De ingenieur als verbindende factor in het integrale ontwerp
managen-van-het-ontwerpDe huidige tijd wordt gekenmerkt door projecten die aan grote veranderingen onderhevig zijn. De ingenieur is niet meer louter de adviseur, maar vervult ook een proactieve rol ten aanzien van inhoud, proces en beïnvloedt het verdienmodel van de aannemer.

Lees meer

Bureau de Bont