Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Ontmasker de mol van jouw project

Massaal volgt Nederland jaarlijks het programma Wie is de Mol? Waarbij deelnemers geld kunnen verdienen door uitdagende opdrachten te voltooien binnen de vastgestelde tijd. Afhankelijk van hoe succesvol het team samenwerkt wordt er geld verdiend. De Mol in dit spel is een persoon die bewust stuurt op het mislukken van opdrachten, zodat er zo min mogelijk geld wordt verdiend of zelfs geld wordt verloren. Alhoewel deze rol soms wel erg gemakkelijk is, wordt door gebrekkige communicatie en inefficiënte samenwerking er ook door de overige deelnemers veel geld verloren.

Dit programma is typerend voor de essentie van een succesvolle samenwerking. Als er ook maar één schakel in de keten niet meewerkt (bewust of onbewust), is het gevolg dat er direct minder geld verdiend of zelfs geld verloren wordt. Maar hoe voorkom je dit en organiseer je juist een succesvolle samenwerking? En hoe werkt dat bij de samenwerking in complexe bouw- en infraprojecten? Want zelfs bij afwezigheid van een zogeheten Mol in de vorm van een persoon, blijft het een continue uitdaging om succesvol samen te werken en goed met elkaar te communiceren. Zowel binnen de projectorganisatie, als tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het meest kritieke, maar nog onvoldoende besproken, onderwerp is misschien wel de Mol in jouw project.

Samenwerken in complexe bouw- en infraprojecten

Succesvol samenwerken is meer dan een heisessie en een Project Start-up aan het begin van het project. Een waardevolle samenwerking vraagt continue aandacht. Aandacht waar door druk op planning en budget vaak onvoldoende tijd voor wordt genomen. Daarom is het van belang een vinger aan de pols te houden met betrekking tot de ontwikkeling van de samenwerking.

Meet het sentiment

Door periodiek het sentiment te meten, juist op de wat zachtere onderwerpen (zoals werken voor een gezamenlijk doel, integraliteit, helderheid van de strategie, openheid en vertrouwen), wordt duidelijk welke onderwerpen aandacht vragen. Dit geeft inzicht in hoe de samenwerking zich ontwikkelt en op welke onderwerpen betrokkenen elkaar wel en niet kunnen vinden, zodat hier tijdig bewust op gestuurd kan worden. Uit onze ervaring blijkt dat het meten van het sentiment bij de betrokkenen inzicht biedt in de mogelijke knelpunten die spelen onder de oppervlakte. Alvorens deze zich uiten in meer tastbare vormen, zoals financiële discussies en druk op de planning.

Meet, bespreek en maak concreet

Om van een meting te gaan naar concrete verbetering, is het van belang het juiste gesprek te voeren. Door het meten van het sentiment en het gezamenlijk bespreken hiervan, wordt een gesprek gevoerd wat normaal gesproken niet gevoerd wordt op projecten. Uiteraard resulteert een dergelijk gesprek in concrete verbeteracties. De uitkomst van deze gesprekken is cruciaal om tijdig te kunnen sturen in projecten. Zodat de Mol, het meest kritieke onderwerp, in jouw project zo snel mogelijk ontmaskerd wordt. Om zo vanuit een succesvolle samenwerking een succesvol project te realiseren.

Bureau de Bont monitort de samenwerking en faciliteert het gesprek in verschillende projecten in de bouw- en infra. Meer informatie over hoe Bureau de Bont kan ondersteunen in de samenwerking op jouw project? Neem vrijblijvend contact op met Tirza Huisingh.

Tirza Huisingh

Tirza Huisingh

Senior organisatieontwikkelaar