Selecteer een pagina

Op bezoek bij onze opdrachtgever Stadkwadraat

“Zonder jullie hadden we het niet gered” — Stadkwadraat

Wat doet Stadkwadraat?

Met financieel-economisch advies en management bij gebiedsontwikkeling leggen wij het fundament voor de investeringsbeslissingen van onze opdrachtgevers. Op het kruispunt van stedelijke ontwikkeling en financiën staat gedegen rekenwerk centraal in combinatie met creatieve en solide oplossingen. Ons vakmanschap is de basis voor transparant rekenwerk, innovatie en grip op organisatie en financiën: een duidelijke koers voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, projecten en beleid. Kortom: slimme sommen en sterke strategieën.

Waarom is het certificeren in het verleden niet gelukt?

Voor Stadkwadraat/ons was het lastig naast de dagelijkse gang van zaken voldoende tijd en focus te creëren om zelf het traject tot een ISO9001:2015 certificering te realiseren. Ondanks het volgen van een ISO9001:2008 training door een aantal medewerkers blijkt de vertaling van de norm naar de praktijk niet eenvoudig. Je duikt snel de inhoud in, gaat naar een detailniveau en begint procedures op te zetten die helemaal niet nodig blijken te zijn.

Welke resultaten hebben Stadkwadraat & Bureau de Bont bereikt?

In samenwerking met Bureau de Bont is in de afgelopen maanden gewerkt aan het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de ISO9001:2015 criteria. Het werk van de afgelopen maanden is in september 2016 bekroond met een ISO9001:2015 certificering. Naast dit certificaat geeft het kwaliteitsmanagementsysteem de handvatten om samen te verbeteren, elkaar aan te spreken op hoe we te werk gaan en de discussie aan te gaan of dit de juiste manier van werken is ‘we gebruiken het projectformulier nu ook om aan de voorkant van een project structureel na te denken over projectrisico’s’.

Wat is de toegevoegde waarde die BdB heeft geleverd?

Met het aangaan van de samenwerking met Bureau de Bont hebben we als het ware de garantie gekregen ‘het samen voor elkaar te krijgen’ en het ISO9001:2015 certificaat te behalen – ‘zonder een externe partij was dit ons niet gelukt’. De pragmatische aanpak, een coördinerende rol, strakke planning en het tempo erin houden hebben ervoor gezorgd dat we in een half jaar het traject hebben kunnen afronden. Bureau de Bont heeft ook oog voor de implementatie van kwaliteitsmanagement in de gehele organisatie; er is een presentatie gegeven aan onze medewerkers en veel medewerkers zijn betrokken geweest bij het traject. Daarnaast heeft Bureau de Bont niet alleen tijdens het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn meerwaarde bewezen, maar ook tijdens de aanwezigheid en ondersteuning bij de externe audit. Het kennen van de auditbureaus en de externe auditors biedt absoluut meerwaarde.