Selecteer een pagina

Auditen van complexe bouwprojecten

18 maart 2020

495,00 (excl. btw)

Een honderd procent goed gemanaged project is een illusie. Met een projectaudit worden de uitdagingen, kansen en eventuele blinde vlekken inzichtelijk gemaakt. De projectmanager kan daarmee het projectmanagement naar een hoger niveau tillen. Om de onderste steen boven te krijgen, richt een projectaudit zich niet alleen op harde cijfers over planning, geld en resultaten maar juist ook op informatie die niet in cijfers uit te drukken is. Zo worden op alle niveaus binnen én buiten de organisatiegestuurde en gecoördineerde interviews gehouden om een beeld te krijgen wat er speelt: hoe functioneert het team? Zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk? Wordt er goed samengewerkt?

In deze training leren wij auditoren vanuit een breder perspectief projectaudits op complexe bouw- en infraprojecten voor te bereiden, uit te voeren en ervoor te zorgen dat deze audits bijdragen aan uw projectverloop en daarmee aan uw projectrendement.

Effect voor deelnemer en organisatie

De projectauditor is in staat de uitdagingen en kansen in het bouwproject aan het licht te brengen. Dit geeft de (project)organisatie de gelegenheid om tijdig bij te sturen, zodat faalkosten en claims voorkomen kunnen worden.

Voor wie?

Auditors, controllers en kwaliteitsdeskundigen die hun vaardigheden voor het uitvoeren van audits in complexe bouwprojecten willen vergroten.

In het kort

Wanneer?

18 maart 2020
09.00-17.00 uur

Investering

€ 495,- (excl. btw)

Doelgroep

Technisch professionals die in hun functie een bijdrage leveren of gaan leveren aan de relationele en commerciële doelen van zijn of haar organisatie. Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer en vanuit adviserende en toeleverende disciplines.

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort

In deze training komt aan de orde:

  • Bepalen van onderzoeksvraag, aandachtsgebieden en te hanteren normenkader;
  • Vormgeven aan projectauditing op technisch en financieel gebied;
  • De projectaudit op contract juridisch en bestuursrechtelijk niveau;
  • Vaststellen van het signalerend vermogen van de projectorganisatie;
  • Auditen op de kwaliteit van de samenwerking;
  • Validatie, verificatie en documentmanagement;
  • Projectaudits structureel inbedden in bedrijfsprocessen;
  • Succes bereiken met audituitkomsten.

Wil je meer weten over deze training, onze onderscheidende aanpak of over de mogelijkheden rondom een incompany traject? Neem dan contact op met Kristen Wokke.