Selecteer een pagina

Challengeclass ‘Innovaties in de bouw’

20 december 2018

0,00 (excl. btw)

“Innoveert de bouw eigenlijk wel?”

Dat is een veelgehoorde vraag vanuit de markt waarin de bouwsector werkzaam is. De sector zou maar een zeer beperkt innovatief vermogen kennen. Het is jammer dat dit beeld in de markt heerst. Uit onderzoek blijkt immers dat er op veel terreinen geïnnoveerd wordt binnen de brede bouwsector.

Toch blijkt dat een aanmerkelijk deel van het innoverend vermogen van de sector niet of maar beperkt tot zijn recht komt. Het ontbreekt niet aan innovatieve ideeën en plannen. Waar de sector wel tegenaan loopt, is opschalen van goede ideeën naar concreet doorgevoerde innovaties in de praktijk. Uit gesprekken met innovatiemanagers komt naar voren dat het lastig is om goede ideeën daadwerkelijk doorgevoerd te krijgen. Dat heeft lang niet altijd te maken met de veelal briljante innovaties. Juist het projectmatige karakter van de bouwsector en de mate waarin de medewerkers binnen projecten bezig zijn, werpt een belangrijke barrière op om innovaties doorgevoerd te krijgen. Maar dat is niet het enige.

De innovatiemanager is een belangrijke spil in het creëren en het naar business krijgen van deze innovaties. Om deze reden organiseert Bureau de Bont een Challengeclass voor innovatiemanagers in de Bouw en Infra.

In het kort

Wanneer?

20 december 2018,
15.00 – 18.00 uur

Investering

Deze Challengeclass wordt door Bureau de Bont kosteloos aangeboden aan haar netwerk

Doelgroep

Deelnemers aan deze Challengeclass zijn innovatie- of ontwikkelmanagers bij de markt of opdrachtgevende partijen in de Bouw- en Infrasector. De innovatiemanager heeft verantwoordelijkheid voor innovaties, productontwikkeling of research & development.

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort

  • Een top 10 van do’s en don’ts voor het doorvoeren van innovaties.
  • Inspiratie aan de hand van successen, gastsprekers en het goede gesprek met gelijkgestemde
  • Concrete tips voor het succesvol implementeren van innovaties in de organisatie
  • Inzicht hoe collega’s te betrekken in een succesvolle implementatie.