Selecteer een pagina

Conflicthantering en -bemiddeling

15 april 2020

495,00 (excl. btw)

De bouwwereld is in vele opzichten uniek. De projecten zijn vaak complex en in vele opzichten uitdagend. Soms leidt dat tot flinke (financiële) tegenvallers, vertraging of andere problemen. Ondanks technische kennis, goede wil en overleg komt men daar niet altijd zelf uit, lopen kosten en frustraties op en verharden de verhoudingen. Succes in onderhandelingen hangt vooral samen met de wijze waarin wordt omgegaan met de belangen van de ander en die van uzelf. In deze training worden onderhandelingsvaardigheden ontwikkeld om tot de gewenste resultaten te komen.

Conflicten kunnen voorkomen en goed ‘gehanteerd’ worden mits het toegespitst is op de unieke bouwsetting. Hoe komt u in bouwprojecten van confrontatie tot consensus?

Effect voor deelnemer en organisatie

Na afloop van de training kan de deelnemer zich staande houden in het krachtenveld van de interne organisatie, de klanten en de potentiële opdrachtgevers. Daarnaast worden communicatieve vaardigheden geoptimaliseerd en wordt geleerd overtuigingskracht, geloofwaardigheid en respect af te dwingen. Praktische methoden en technieken om conflicten voor te blijven en goed te kunnen onderhandelen worden aangeleerd.
Voor de organisatie levert dit vakkundige medewerkers op die op een professionele manier de belangen van de organisatie vertegenwoordigen, conflicten herkennen en oplossen. In projecten wordt de kans op escalatie beperkt waarmeer de goede sfeer bewaard blijft.

Voor wie?

Projectleiders en projectmedewerkers uit alle disciplines in de brede bouw- en infrasector die te maken kunnen krijgen met onderhandelingssituaties en/of conflicthantering.

In het kort

Wanneer?

15 april 2020
09.00-17.00 uur

Investering

€ 495,- (excl. btw)

Doelgroep

Projectleiders en projectmedewerkers uit alle disciplines in de brede bouw- en infrasector die te maken kunnen krijgen met onderhandelingssituaties en/of conflicthantering.

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort

In deze training komt aan de orde:

  • De basis van communicatie;
  • Onderhandelingsstijlen en -strategieën;
  • Cirkel van invloed;
  • Bewaren van de goede sfeer in een onderhandelingssituatie;
  • Conflicten vermijden, herkennen en oplossen;
  • Cultuurverschillen in conflicten kunnen herkennen;
  • Arbitrage of mediation;
  • Beoordelen of een conflict geschikt is voor mediation. Door een interactief programma delen we voorbeelden, aanpakken en ervaringen om elkaar te inspireren tot optimaal onderhandelen en doeltreffende conflicthantering.

Wil je meer weten over deze training, onze onderscheidende aanpak of over de mogelijkheden rondom een incompany traject? Neem dan contact op met Martijn Scheijde.