Selecteer een pagina

Contract- en risicomanagement

26 mei 2020

495,00 (excl. btw)

Een contract vormt het uitgangspunt voor alle activiteiten, verplichtingen, besluiten en risico’s in het project. Het contract neemt nooit alle risico’s weg. Ondernemen is risico’s nemen, maar dan wilt u wel weten welke. In deze eendaagse basistraining leren wij u om contract- en risicomanagement op een praktische manier te benutten om de doelen van uw bedrijf en projecten te realiseren.

Risicomanagement ondersteunt u bij het wegnemen, beheersen of verlagen van risico’s en het zichtbaar maken van mogelijke kansen. Risico gestuurd werken helpt u focus te krijgen en om de beperkte capaciteit in tijd, geld en mensen voor echt belangrijke zaken in te zetten, uw klant professioneel te adviseren en een prognose voor het eindresultaat te maken. Toch blijkt in de dynamische projectenpraktijk van alle dag dat het behouden van deze focus op risico’s en kansen lastig blijkt.

Tijdens deze training nemen we u in vogelvlucht mee in de wereld van risico en contractmanagement aan de hand van het proces van opstellen, aanbesteden en beheersen/uitvoeren van moderne contracten.

Effect voor deelnemer en organisatie

Het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemers wordt door u centraal gesteld. U bepaalt de organisatievorm en het risicoprofiel aan de hand van het contract. Daarbij kunt u risico’s en kansen onderkennen, beoordelen, beheersen en risico’s en maatregelen bewaken. U gebruikt contract- en risicomanagement voor een betrouwbare prognose van het eindresultaat en u kunt de klant professioneel adviseren op basis van contract- en risicomanagement.

Wie doen mee?

Personen die een rol hebben binnen project- en/of bouwteams, zoals projectontwikkelaars, projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders, calculators en directievoerders.

In het kort

Wanneer?

26 mei 2020
09.00-17.00 uur

Investering

€ 495,- (excl. btw)

Doelgroep

Personen die een rol hebben binnen project- en/of bouwteams, zoals projectontwikkelaars, projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders, calculators en directievoerders.

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP  Amersfoort

In deze training komen aan de orde:

  • uitdagingen uit de praktijk ten aanzien van contractvormen en risicoverdeling
  • basisprincipes van systeemgerichte contractbeheersing
  • projectbeheersing en de toegevoegde waarde van contract- en risicomanagement
  • risico’s en kansen onderkennen en beoordelen
  • risico’s en maatregelen bewaken
  • implementatie van risicomanagement en risico gestuurd werken
  • contract- en risicomanagement als onderdeel van uw cultuur en projectbeheersing
  • Door een interactief programma delen we voorbeelden, aanpakken en ervaringen om elkaar te
  • inspireren tot optimaal contract- en risicomanagement.

Wil je meer weten over deze training, onze onderscheidende aanpak of over de mogelijkheden rondom een incompany traject? Neem dan contact op met Joost van Dijke.