Selecteer een pagina

Inspiratiesessie bij de Bont

18 juni 2019

49,00 (excl. btw)

Teamaudit: van solo naar samenzang

Wil je een interne audit niet alleen inzetten voor individuele gesprekken maar ook als reflectiemiddel in teams? Dan is de teamaudit de juiste methodiek. Teamaudits kunnen een geschikte manier zijn om teams te laten reflecteren op hun eigen werkzaamheden door gezamenlijk de dialoog aan te gaan, in tegenstelling tot (klassieke) individuele audits. Kortom; van solo naar samenzang.

Interne audits zijn een belangrijk onderdeel van het (kwaliteits)managementsysteem om te reflecteren op processen en thema’s van de organisatie en om te blijven verbeteren. De methodiek die je kiest, baseer je op het auditonderwerp en het auditdoel dat je voor ogen hebt.

Verschillende kwaliteitskaders (verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg) sturen steeds meer op het continu reflecteren in teams en het stimuleren van de dialoog over kwaliteit. Teams krijgen hiermee zelf de verantwoordelijkheid om het gesprek aan te gaan over verschillende onderwerpen. Hoe kun je teams meekrijgen om dit op een inspirerende en adequate manier in te richten?

Teamaudits

Naast het voldoen aan het kwaliteitskader is het vooral belangrijk om als organisatie meerwaarde te creëren ten aanzien van continue verbetering in processen, de samenwerking en gewenste resultaten. Het voordeel van een teamaudit is dat het de discussie tussen teamleden kan stimuleren en er een groter kwaliteitsbewustzijn ontstaat. Dit leidt tot verbetermogelijkheden vanuit het team zelf, waarbij het team de noodzaak en intrinsieke motivatie voelt om met verbeteringen aan de slag te gaan.

Meer weten over hoe teamaudits op een leuke manier vorm te geven of wil je opgeleid worden om teamaudits te begeleiden? Kom dan naar de inspiratiesessie bij Bureau de Bont op dinsdag 18 juni van 16.00- 18.00 uur met aansluitend een borrel.

Effect voor deelnemer en organisatie

  • Handvatten voor het organiseren van teamaudits binnen jouw organisatie.
  • Geïnspireerd raken door het oefenen met diverse teamaudit methodieken van Bureau de Bont.
  • Kennis van een energie gevende manier van auditen.
  • Aansluiten bij de kwaliteitskaders gehandicaptenzorg of verpleeghuiszorg.

In het kort

Wanneer?

18 juni 2019

16.00 – 18.00 uur met aansluitend een borrel

Investering

€ 49,– (excl. btw)

Doelgroep

Kwaliteits-, beleidsmedewerkers en auditoren in de zorg- en welzijnssector.

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort

Ervaring en inspiratie opdoen met verschillende groepsauditmethodieken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sanne Huisman, Eline Odding en Andrea van Schie.