Selecteer een pagina

Inspiratiesessie ‘De impact van de Wet Kwaliteitsborging voor ingenieurs’

17 maart 2021

0,00 (excl. btw)

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) wordt ingevoerd per 1 januari 2022. In essentie speelt deze wet in op het beheersen van risico’s, aantoonbaar borgen van kwaliteit en een gedegen dossiervorming. Hoewel de impact van de Wkb het grootst is voor de aannemers, zullen de wijzigingen ook zijn weerslag hebben op de organisatie en projecten van ingenieursbureaus. Het biedt ingenieurs kansen voor nieuwe dienstverlening, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Zo kan het zijn dat vanuit de aannemer meer/andere vragen in het kader van aantoonbaarheid gesteld gaan worden of dat er getoetst gaat worden op het voldoen aan de eisen.

Met nog een krap jaar voor ons is het van belang om van deze wijzigingen op de hoogte te zijn en de (voorbereidings)tijd zo goed mogelijk te benutten!

Bureau de Bont organiseert op 17 maart a.s. een digitale inspiratiesessie voor ingenieurs, om de ingenieursbureaus een eerste stap op weg te helpen in deze voorbereiding. We informeren en inspireren jou over de belangrijkste ins en outs van de Wkb, waarbij we antwoord geven op onder andere de volgende vragen:

  • Wat is de Wkb en wat betekent dit voor mijn organisatie en projecten?
  • Hoe kan mijn ingenieursbureau zich zo goed mogelijk voorbereiden?
  • Welke kansen brengt de wet met zich mee voor mijn ingenieursbureau?
Categorie:

In het kort

Wanneer?

17 maart 2021
15.30-17.00 uur

Investering

Voor deelname aan deze inspiratiesessie worden geen kosten in rekening gebracht.

Doelgroep

Ingenieurs

Locatie

Digitaal

De volgende vragen komen onder andere aan bod:

  • Wat is de Wkb en wat betekent dit voor mijn organisatie en projecten?
  • Hoe kan mijn ingenieursbureau zich zo goed mogelijk voorbereiden?
  • Welke kansen brengt de wet met zich mee voor mijn ingenieursbureau?

Wil je meer weten over deze inspiratiesessie en onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Guido Dekker en Gertjan Wessels.