Selecteer een pagina

Inspiratiesessie ‘Toekomstbestendig en duurzaam samenwerken’

16 november 2021

0,00 (excl. btw)

Effecten vertalen naar competentieontwikkeling medewerkers in ketenteams en in organisaties om te komen tot toekomstbestendige samenwerkingen.

Op grote schaal verduurzamen van (huur)woningen en dit proces versnellen om de doelstellingen vanuit het klimaat- en grondstoffenakkoord te halen, dit vraagt om een andere manier van denken over vastgoed, het proces en de samenwerkingen. De vernieuwende samenwerkingen die hierbij komen kijken zijn nieuw, complex en vraagt iets anders van (keten)partners/co-makers en de organisaties die eraan deelnemen. Hoe prettig is het om dit samen op te pakken als woningcorporatie, vastgoedonderhoudsbedrijf en aannemer, en samen deze samenwerkingen verder vorm te gaan geven en gezamenlijk op te trekken om de ambities te behalen? In 2021 organiseert BdB inspiratiesessies rond het thema ‘Samenwerkend verduurzamen en renoveren’ om elkaar te inspireren rondom deze uitdagingen en handvatten te bieden in deze complexe opgave. Vragen zoals – Welke vormen van (keten)samenwerking past het beste in het team van mijn ketenpartners/co-makers? Wat betekent de gekozen vorm voor het proces en wat is het effect op mijn organisatie? Hoe creëer ik draagvlak in het team en in mijn organisatie voor de gekozen vorm? -komen aan bod. Tijdens de inspiratiesessies gaan we samen met elkaar nadenken en op basis van persoonlijke ervaringen in dialoog over wat de invloed is van de vernieuwende samenwerkingen op de keten zoals we hem kennen en het effect op de organisatie. Zodat iedereen zich toekomstbestendig kan blijven ontwikkelen en we op een eenduidige manier toekomstbestendig en duurzaam gaan samenwerken.

Klik hier om alle thema’s te bekijken.

Categorie:

In het kort

Wanneer?

16 november 2021
15.00-17.00 uur

Investering

Voor deelname aan deze inspiratiesessie worden geen kosten in rekening gebracht.

Doelgroep

Woningcorporaties, Vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers.

Locatie

Digitaal

Met inspirerende gastsprekers gaan we aan de hand van actuele thema’s met elkaar in gesprek over de toekomstige invulling van de woningbouw.

Wil je meer weten over deze inspiratiesessie en onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Samantha Wicht en Anneke Westerhuis.