Selecteer een pagina

Management Development Programma

0,00 (excl. btw)

De ontwikkeling van uw managers is geen geïsoleerde activiteit, maar moet ingebed worden in de organisatie en de eigen werkplek. In onze Management Development Programma koppelen wij de professionele en persoonlijke ontwikkeling van uw leidinggevenden aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Zo ontwikkelt niet alleen het individu zich, maar ook de organisatie als geheel. Het programma kan variëren van een paar bijeenkomsten tot een volledig uitgewerkt programma voor 2 jaar. Graag gaan wij in overleg met u om tot een passend aanbod te komen voor uw organisatie.

Op welke manier leidt Management Development nu daadwerkelijk tot succes? Wij onderscheiden vier kritische factoren voor het resultaat.

 • Relatie met organisatiestrategie en -cultuur
  Management Development dient geen op zichzelf staand traject te zijn, maar duidelijk aan te sluiten op de strategie en cultuur van de organisatie. Het is van belang om persoonlijke waarden en de corporate mission op elkaar aan te sluiten. Daarnaast is authentiek leiderschap van belang.
 • Koppeling met primaire proces
  Het klinkt als een open deur, maar het blijkt binnen veel organisaties toch niet vanzelfsprekend. Wij laten de Management Development-activiteiten zoveel mogelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk van de managers.
 • Persoonlijke ontwikkelbehoeften van medewerkers
  Persoonlijke ontwikkelbehoeften van medewerkers kunnen verschillen van het opleidingsaanbod van de organisatie. Wij zorgen met Management Development voor een gezonde balans tussen de belangen van de organisatie en het individu. Op deze manier blijft de betrokkenheid van medewerkers hoog en is de kans op (relevante) professionele ontwikkeling het grootst.
 • Commitment tussen top en lijn
  Betrokken top- en lijnmanagers kunnen het belang van Management Development overdragen en de professionele ontwikkeling van medewerkers stimuleren. Zij zijn (vooral met hun gedrag) een rolmodel en kunnen veranderingen aanjagen.

Effect op deelnemer en organisatie

Deelnemers ontwikkelen leidinggevende, management- en organisatieontwikkelingsvaardigheden waarmee ze inhoudelijk leiding kunnen geven. Daarnaast ontwikkelen zij een eigen leiderschapsstijl die past bij hun eigen persoonlijkheid en die mede passend is voor de context waarin zij opereren. Ervaren managers en leidinggevenden realiseren organisatiedoelen op een professionele en doortastende manier.

Voor wie?

Groeiende Bouw- en/of Infraprofessionals die in toenemende mate wordt geconfronteerd met managende en leidinggevende taken en verantwoordelijkheden in projecten of binnen bestaande organisatie.

Categorie:

In deze training komt aan de orde:

 • Persoonlijke leiderschaps- en voorkeursstijl
 • Coaching

Voor Management Development zetten wij verschillende soorten instrumenten (naast elkaar) in zoals workshops, trainingen, individuele coaching, praktijkbegeleiding en intervisie.

Wil je meer weten over onze onderscheidende aanpak, deze training of over de mogelijkheden rondom een incompany traject? Neem dan contact op met Martijn Scheijde.