Selecteer een pagina

Leergang Installatiestrateeg ‘Voor meer regie en betere resultaten’

11 mei, 25 mei, 8 juni en 22 juni 2021

1.800,00 (excl. btw)

De ontwikkelingen in de installatiebranche bieden nieuwe kansen, maar kun je daar wel voldoende van profiteren? Hoe zorg je ervoor dat de projectleiders klaar zijn voor de regierol die steeds meer van hen verwacht wordt? Hoe kunnen zij naast hun technische vaardigheden ook de communicatie- en managementvaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben? Hoe vergroot je daarmee de kwaliteit en het commercieel succes? Daarvoor is er nu de Leergang Installatiestrateeg.

Nieuwe tijden vragen om nieuwe vaardigheden

Het installatieadviesbureau en de installateur worden steeds eerder bij bouwprojecten betrokken en installaties vormen een steeds belangrijker onderdeel van elk project. Eisen worden meer geformuleerd in termen van beleving dan in technische specificaties en de installateur moet in staat zijn om ook met niet-technische gesprekspartners effectief te overleggen. Tegelijkertijd groeit het aantal technische mogelijkheden. De projectontwikkelaar leunt zwaarder op het advies en de regie van de installatieadviseur/installateur en moet deze volledig vertrouwen. De installatiepartner wordt een strategisch partner. Dat vraagt nieuwe vaardigheden van de projectverantwoordelijken.

Daarom hebben we samen met de installatiesector de Leergang Installatiestrateeg ontwikkeld. De leergang richt zich op de ontwikkeling van de projectverantwoordelijken tot strategisch partner van jullie opdrachtgevers.

Effect voor deelnemer en organisatie

Deze leergang biedt een gezamenlijke leeromgeving voor projectverantwoordelijken uit de installatiebranche (advies, realisatie en toeleveranciers). Een (leer)omgeving waarin naast het opdoen van inzichten veel geoefend wordt met bijvoorbeeld het structureren van een gesprek, het verhelderen van de behoeftes en het stellen van de juiste vragen. Een ideale setting waarin de deelnemers inzichten en vaardigheden ontwikkelen en tegelijkertijd collegaprofessionals en gastsprekers ontmoeten die vanuit een andere invalshoek kijken, waardoor deelnemers hun omgeving en de diversiteit van belangen beter begrijpen.

  • De deelnemer heeft inzicht in de inhoudelijke marktontwikkelingen en is in staat om zijn of haar communicatie af te stemmen op het abstractieniveau van de gesprekspartner.
  • De organisatie creëert een team waarmee het in staat is een andere rol in het bouwproces in te nemen en op een passende manier kan samenwerken met niet-technisch georiënteerde stakeholders

In het kort

Wanneer?

11 mei, 25 mei, 8 juni en 22 juni 2021

Investering

€ 1.800,- (excl. btw)

Doelgroep

Beginnende projectverantwoordelijken uit de installatiebranche (advies, realisatie en toeleveranciers). Collega’s die steeds vaker buiten het eigen bureau werken en vaker contact krijgen met externe stakeholders, zoals de opdrachtgever of een architect.

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort

De Leergang is gebouwd op basis van 4 kernthema’s in 4 cursusdagen. De opgedane inzichten over deze kernthema’s worden direct vertaald naar hetgeen dit betekent voor de praktijk en de benodigde (niet-technische) vaardigheden die daarbij komen kijken. Gedurende alle dagen wordt er direct geoefend met deze (niet-technische) vaardigheden.

  1. Het herkennen en kunnen duiden van de ontwikkelingen in de sector en kunnen doorvertalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het eigen bedrijf, project en vooral hetgeen dit betekent voor het eigen handelen en de benodigde vaardigheden.
  2. Het overzien en begrijpen van de keten en de verschillende spelers, het verkrijgen van meer inzicht in de belangen en verwachtingen en begrijpen wat dit betekent voor de samenwerking.
  3. Het integraal samenwerken in projecten.
  4. Het oefenen van de niet-technische persoonlijke vaardigheden zoals abstraheren, luisteren, communiceren en het ophalen van verwachtingen, behoeftes en belangen.

Bekijk de leaflet:Leergang Installatiestrateeg leaflet. Wil je meer weten over deze leergang, onze onderscheidende aanpak of Bureau de Bont en onze dienstverlening? Neem dan contact op met Gertjan Wessels of Martijn Scheijde.