Selecteer een pagina

Ontwerpmanagement voor adviseurs en ingenieurs

0,00 (excl. btw)

Voor wie?

Ontwerpleiders van (middel)grote projecten met 5 tot 10 jaar werkervaring.

Categorie:

In het kort

Als gevolg van ontwikkelende klantbehoeften veranderen contractvormen, neemt de complexiteit van projecten toe en transformeert ook de aannemer zich tot een belangrijke opdrachtgever voor het ingenieursbureau naast de reeds bestaande opdrachtgevers. Dit heeft gevolgen voor het brede integrale bouwproces als geheel en dus ook voor de rol van de ingenieur en adviseur. De ingenieur is niet meer alleen afhankelijk van zijn inhoudelijke en technische kennis, maar moet ook beschikken over de kwaliteiten en competenties om het ontwerpproces te managen en zijn rol in het project op de correcte manier vorm en inhoud te geven. De ontwikkeling van de rol van de ingenieur, de taken in het omgaan met opdrachtgevers, belanghebbenden en hun belangen staan centraal in deze leergang.

Effect voor deelnemer en organisatie

 • Deelnemers:
  • Kunnen de rol van het ontwerp binnen de eigen organisatie ontwikkelen en uitdragen;
  • Weten om te gaan met de belangen van stakeholders in het brede integrale proces (onder andere tussen ontwerp en uitvoering);
  • Beschikken over de kennis en vaardigheden om het projectenproces te sturen en te beïnvloeden;
  • Beschikken over de kennis en vaardigheden om de meer coördinerende rol op te eisen (zowel intern als extern);
  • Denken vanuit de klant en kunnen samen naar een eindproduct toewerken;
  • Zijn in staat een visie uit te dragen in het proces en in het ontwerp;
  • Zijn in staat toe te werken naar een proactieve en creatieve benadering van vragen van het project, de stakeholders en de markt.
 • De organisatie heeft professionals die:
  • De rol van het ontwerp binnen het eigen concern ontwikkelen en uitdragen;
  • Van een reactieve en risicomijdende instellingen toewerken naar een proactieve en creatieve benadering van vragen en van de markt;
  • Visie kunnen uitdragen ten aanzien van MVO (inclusief veiligheid) en duurzaamheid in het proces en in het ontwerp.

In deze training komt aan de orde:

 • Speelveld in beeld;
 • Uitdagingen projectmanager;
 • Inrichten van een project;
 • Perspectieven opdrachtgever;
 • De rol van de ontwerpmanager;
 • Richten en leidinggeven;
 • Eigen gedrag en effectiviteit;
 • Beheersen en bijsturen.

Wil je meer weten over onze onderscheidende aanpak, deze training of over de mogelijkheden rondom een incompany traject? Neem dan contact op met Martijn Scheijde of Kristen Wokke.