Selecteer een pagina

Training Auditproces next level

20 mei 2021

395,00 (excl. btw)

Het professionaliseren van de interne audit als managementtool voor continue verbetering

De interne audit kan een krachtig instrument zijn voor zowel het optimaliseren van de kwaliteit in de organisatie als het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn in de organisatie. In de praktijk is het echter lastig om altijd maximaal waarde uit een audit te halen. Herken je bijvoorbeeld een auditrapportage die weinig diepgang kent, een groot verloop van auditoren binnen het auditteam of onvoldoende draagvlak voor de interne audit vanuit het management?

Vanuit Bureau de Bont hebben wij de visie dat dit anders kan. Na de succesvolle inspiratiesessie ‘auditen next level’ staat nu de training ‘Auditproces next level’ op het programma. Tijdens de training werken we per fase van het auditproces verschillende bouwstenen door: van voorbereiding tot de opvolging en borging. We zoomen onder andere in op het vinden van de juiste auditmethodiek die past bij de organisatie. We bespreken de organisatie en coördinatie van het auditproces en team, van keuze van het onderwerp tot planning en rapportage. We gaan in op het vervolg geven aan verbeterpunten vanuit de interne audit. Op welke manier kunnen deze leuk gepresenteerd worden, hoe kun je zorgdragen voor eigenaarschap en welke invloed kun je hierop uitoefenen als kwaliteitsfunctionaris? Ten slotte komen de ontwikkelmogelijkheden van het interne auditteam ook aan bod.

In tegenstelling tot de inspiratiesessie gaat het tijdens de training niet alleen om inspireren en delen van ervaringen, maar met name om verdieping op de onderdelen en het bieden van praktische handvatten om de interne audits uit te voeren. Na het volgen van de training heb je handvatten, tips en trucs gekregen om het auditproces te optimaliseren en gericht invloed uit te kunnen oefenen op het auditproces.

Doel

  • Inzicht in randvoorwaarden om de audit als krachtig instrument in te zetten en de organisatie rond audits te optimaliseren.
  • Deelnemers beschikken na afloop over concrete handvatten om meer waarde uit de interne audit te kunnen halen
  • Inzicht in verschillende auditmethodieken passend bij de organisatie en het doel van de interne audit
  • Een overzicht van het hele proces van de interne audits, van voorbereiding tot opvolging en borging
  • Inzicht in theorieën over invloed uitoefenen en drijfveren van jezelf en anderen ten behoeve van een goede borging van de audit resultaten in de organisatie
Categorie:

In het kort

Wanneer?

20 mei 2021
09.00 tot 16.30 uur

Investering

€ 395,- (excl. btw)

Doelgroep

Deze training is bedoel voor beleids- en kwaliteitsmedewerkers in de zorg- en welzijnssector

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort

Tijdens de training werken we per fase van het auditproces verschillende bouwstenen door: van voorbereiding tot de opvolging en borging. We zoomen onder andere in op het vinden van de juiste auditmethodiek die past bij de organisatie. We bespreken de organisatie en coördinatie van het auditteam en het auditproces, van keuze van het onderwerp tot planning en rapportage. Ten slotte gaan we in op de opvolging van verbeterpunten vanuit de interne audit.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sanne Huisman en Eline Odding.