Selecteer een pagina

Training ‘Kwartiermaken voor de Wkb’

2 februari 2021

495,00 (excl. btw)

1 december 2020 heeft de 2e kamer definitief ingestemd met de invoeringsdatum van 1 januari 2022 voor de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Dus het moment voor implementatie is nu echt aangebroken! Hoe ver is uw gemeente met het opzetten van proefprojecten en de implementatie binnen uw eigen organisatie? Heeft u al beeld bij de impact? Met andere woorden; 2021 wordt het jaar van de implementatie. De kwartiermakers training helpt u op weg om een implementatieplan op te stellen voor uw gemeente.

Naast de impact op de manier van werken van de woningaannemers heeft de Wkb ook impact op de rol van de gemeente als bevoegd gezag en vergunningsverlener. De Wkb heeft impact op de formatie, leges, werkprocessen en benodigde competenties van de gemeente. Op de langere termijn zal de Wkb zorgen voor een kleinere formatie, dalende leges, veranderende werkprocessen voor de vergunningverleners en bevoegd gezag en andere benodigde competenties.

Het huidige ontwerpbesluit heeft o.a. als effect dat de gemeente na de invoering van de Wkb de bouwplannen enkel nog toetst op het ruimtelijke component en dat de gemeente tijdens het bouwproces minder direct zicht heeft op de aannemer. Daarnaast worden er een aantal aanpassingen doorgevoerd die impact hebben op uw informatiepositie voor uw handhavende rol. Nú is het moment om de impact voor de eigen gemeente te inventariseren en collega’s te ondersteunen in de nodige kennisontwikkeling!

Programma

Ervaring leert dat ervaring leert! Na een korte bijscholing over de wijzigingen voortkomend uit de Wkb, geloven wij dat je uiteindelijk het beste leert door in de praktijk aan de slag te gaan. De meerwaarde van deze training is dat het niet enkel informeert; wij zijn pas tevreden als u een concreet beeld heeft van de impact en de benodigde vervolgstappen! Om de praktijkcasuïstiek aan te kunnen passen aan uw situatie, wordt gebruik gemaakt van een intakeproces. Op hoofdlijnen is de training opgedeeld in drie modules:

Module 1

Introductie in de Wkb

In de eerste module ontwikkelen we de nodige bagage voor uw collega’s aan Wkb-kennis. De hoeveelheid informatie is enorm en abstract; wij nemen in deze module echter de tijd om je mee te nemen in de kerninformatie en wetswijzigingen. Zo wordt de juiste basis gelegd voor de rest van de dag; en creëren we de juiste context.

In deze module wordt bij de volgende onderdelen stilgestaan:
• De Wkb op hoofdlijnen;
• Het nieuwe stelsel in het proces van kwaliteitsborging (wijzigingen in het Publiekrecht);
• De (rol van) de Kwaliteitsborger als nieuwe stakeholder;
• Relevante wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek;

In de afgelopen periode hebben we onze ervaringen en kennis over de Wkb overzichtelijk samengevat, wat als input zal dienen voor deze module. Zie ons informatiedossier op onze website als je je wilt voorbereiden:

https://bureaudebont.nl/de-essentie-van-de-gevolgen-van-de-wkb/

Module 2

Impactanalyse uitvoeren

Wat is de impact van de Wkb voor uw gemeente?

In de tweede module wordt op verdiepende wijze stilgestaan bij de impact op de rol van de gemeente o.a. in het vergunningsproces en als bevoegd gezag. Vanuit module 1 zal blijken dat de verandering voor de gemeente op dit gebied erg groot zal zijn. Waar het zwaartepunt van de capaciteit in de oude situatie ligt op een uitgebreide toetsende rol in de vergunningsfase, zal na invoering van de Wkb de gemeente op 3 momenten nadrukkelijk aanwezig zijn. Ten eerste bij aanvraag omgevingsvergunning met een toets op het ruimtelijke component, ten tweede als bevoegd gezag gedurende de bouwfase en vlak voor de ingebruikname van het gebouw. Naast theorie zal vanuit oefeningen ook duidelijk worden hoe zich dit tot de praktijk verhoudt.

In deze module wordt de impact geanalyseerd op o.a. onderstaande elementen:
• Formatie
• Leges
• Werkprocessen
• Benodigde competenties

Module 3

Visie en implementatieplan opstellen

Waar module 1 en 2 vooral gericht zijn op het uitleggen van de wijzigingen en het bespreken van de impact gaat u in deze module aan de slag voor uw eigen gemeente. We eindigen met een stappenplan op hoofdplannen wat richting geeft aan uw implementatieplan voor 2021.

Wilt u meer informatie over de invoering van de Wet Kwaliteitsborging? Bekijk onze Wkb website

In het kort

Wanneer?

2 februari 2021
09.00-17.00 uur

Terugkoppelmoment: 16 februari 2021 (ochtend – tijdstip volgt)

Investering

€ 495,- (excl. btw)

Doelgroep

De training is gericht op gemeentes; specifiek voor de afdeling Bouw- en Woningtoezicht en gemeentelijke collega’s, betrokken bij het bouwproces.

Locatie

Digitaal

Ervaring leert dat ervaring leert! Na een korte bijscholing over de wijzigingen voortkomend uit de Wkb, geloven wij dat je uiteindelijk het beste leert door in de praktijk aan de slag te gaan. De meerwaarde van deze training is dat het niet enkel informeert; wij zijn pas tevreden als u een concreet beeld heeft van de impact en de benodigde vervolgstappen! Om de praktijkcasuïstiek aan te kunnen passen aan uw situatie, wordt gebruik gemaakt van een intakeproces. Op hoofdlijnen is de training opgedeeld in drie modules:

Module 1 – Introductie in de Wkb

Module 2 – Impactanalyse uitvoeren

Module 3 – Visie en implementatieplan opstellen

Mocht u geïnteresseerd zijn in een in-company training, laat het ons weten, dan maken wij een voorstel op maat voor u. Neem dan contact op met Gertjan Wessels.