Selecteer een pagina

Training Waarderend Auditen

19 maart 2019

395,00 (excl. btw)

Wil je meer waarde en bruikbare managementinformatie halen uit interne audits? En meer zicht op welke processen, afspraken, protocollen of beleid echt waarde toevoegen? Is het de bedoeling dat de audits als minder controlerend worden ervaren en een kwalitatief beter gesprek ontstaat?

Deze manier van auditen geeft aandacht voor continue verbetering in relatie met het bereiken van de doelen en resultaat. De uitkomsten van de waarderende audit geven inzicht in welke mate processen, afspraken, protocollen, etc. daadwerkelijk die resultaten opleveren, die ermee zijn bedoeld. Daarbij draagt een prettige en gezamenlijke dialoog bij aan bevordering van bewustzijn en motivatie ten aanzien van kwaliteit. En als extra levert deze waarderende audit waardevolle managementinformatie als toegevoegde waarde!

Doel

  • Oriëntatie op en oefenen met de Bureau de Bont methodiek van Waarderend Auditen waarin een positieve reflectie ontstaat, verbetermogelijkheden worden geïnventariseerd en leidt tot waardevolle managementinformatie.
  • Deelnemers beschikken na afloop over aanvullende vaardigheden op het gebied van gesprekstechnieken gericht op het stellen van vragen vanuit waarderend perspectief en zijn in staat deze te rapporteren.
  • Auditors zijn in staat deze kennis en vaardigheden toe te passen en deze in te zetten in de eigen organisatie waar zij auditen.

In het kort

Wanneer?

19 maart 2019
09:00 tot 17.00 uur

Investering

€ 395,- (excl.btw)

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor auditoren, beleids- en kwaliteitsmedewerkers die waarderend willen auditen.

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort

De onderdelen in het programma leiden tot antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe bereik je dat medewerkers gaan reflecteren op hun eigen bijdrage aan kwaliteit?
  • Hoe zorg je dat een audit inspireert en de basis vormt voor co-creatie van verbetering en vernieuwing?
  • Hoe zorg je dat de audit nog meer waarde toevoegt voor organisatie en management?
  • Hoe krijg je meer zicht op de toegevoegde waarde van de processen, etc.?
  • Hoe stel je vragen vanuit waarderend perspectief?
  • Hoe borg je dat een waarderende audit ook nog voldoet aan de eisen van bijvoorbeeld certificatie?
  • Hoe rapporteer je de uitkomsten van een waarderende audit op efficiënte wijze?