Selecteer een pagina

Tweedaagse Masterclass ‘Voorkomen van Bleeders in de Bouw’ (VBIB)

3 maart en 24 maart 2020

995,00 (excl. btw)

Bleeders zijn een gegeven

Iedere bouwer heeft ze, en iedere bouwer wil er het liefst helemaal van af, faalkosten oftewel ‘bleeders’ die leiden tot tegenvallende (financiële) projectresultaten. Toch blijken ze hardnekkig. Vaak zijn het één of enkele tegenvallende projecten die het totale organisatieresultaat naar beneden trekken. Bovendien kunnen problemen in het ene project hun doorwerking hebben in andere projecten, zeker in deze drukke tijden.

Bleeders drastisch verminderen

Bleeders zijn niet volledig te voorkomen, hoe goed we ons best ook doen. Toch blijkt telkens bij analyses achteraf dat er wel degelijk meer te doen was geweest. Zowel in het voorkomen van bleeders als in het beperken van de impact ervan, als ze zich onverhoopt toch voordoen. Daar gaat onze tweedaagse Masterclass over.

De 2-daagse Masterclass Voorkomen van Bleeders in Bouwprojecten (VBIB)

Op basis van onze ervaring in projecten en onze samenwerking met BDO Advisory hebben we een Masterclass ontwikkeld. De Masterclass hebben we inmiddels al vijf keer met succes gegeven. Tijdens de Tweedaagse Masterclass combineren we theorie en praktijk; we geven een introductie op het onderwerp, bespreken voorbeelden uit de praktijk en doen hierbij hele praktische handreikingen. Daarbij hebben we aandacht voor zowel de organisatie als de individuele medewerker én voor de harde en zachte factoren die een rol spelen. Op die manier willen we zowel inzicht verschaffen als aanzetten tot actie.

Het programma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

De onderwerpen op hoofdlijnen

1             Module introductie bleeders:
Wat zijn bleeders in de bouw?

2             Module herkennen van bleeders:
Wat zijn de veel voorkomende oorzaken van bleeders? Welke signalen duiden op een bleeder?

3             Module strategie:
A.d.h.v. welke strategische uitgangspunten in projectfases kunnen we bleeders voorkomen?

4             Module weak signals:
Hoe kunnen we bleeders vroegtijdig signaleren?

5             Module risicomanagement:
Welke risicomanagement aanpak is effectief in het voorkomen van bleeders?

6             Module contractmanagement:
Hoe kunnen we contractmanagement organiseren om bleeders te voorkomen?

7             Module teambuilding:
Hoe ontwikkel je een team en maak je dit team weerbaar?

8             Module samenwerking:
Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?

Werkvorm

Naast het delen van voorbeelden uit de praktijk en praktische tips en tools gaan deelnemers ook zelf aan de slag met concrete opdrachten en oefeningen. We verwachten van deelnemers een actieve bijdrage door het delen van eigen voorbeelden en ervaringen.

In het kort

Wanneer?

Tweedaagse Masterclass:
3 en 24 maart 2020
(09.00-17.00 uur)

Investering

€ 995,- (excl btw)

Doelgroep

Professionals die (mede)verantwoordelijk zijn voor het financiële succes van bouwprojecten.

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP  Amersfoort

Bureau de Bont biedt naast verschillende trainingen en leergangen voor professionals in de Bouw en Zorg ook een aantal Masterclasses in de Bouw.

Een Masterclass biedt een verdieping op een bepaald onderwerp, waarbij het niet alleen gaat om het weten, begrijpen en het aanleren van vaardigheden, maar vooral ook om inzicht en overzicht. Deelnemers worden uitgedaagd om eigen ervaringen mee te nemen en deze, samen met andere deelnemers te evalueren, waarbij het eigen handelen, de invloed en impact op anderen centraal staan.
Elke Masterclass wordt begeleid door een senior organisatieontwikkelaar van Bureau de Bont en specialisten op het specifieke vakgebied.

Bent u (mede)verantwoordelijk voor het financiële succes van bouwprojecten? Dan vindt u rechts alle informatie over deze masterclass. Of wilt u zo vriendelijk zijn deze door te sturen naar uw collega?

Mocht u geïnteresseerd zijn in een in-company Masterclass, laat het ons weten, dan maken wij een voorstel op maat voor u. Neem dan contact op met Maaike Korenstra en Joost van Dijke.

Deze Masterclass organiseren wij samen met BDO Advisory / Risk Advisory Services.