Selecteer een pagina

Verbindend leiderschap

0,00 (excl. btw)

Projecten bestaan steeds vaker uit wisselende aannemerscombinaties met daarin aannemers, onderaannemers en inhuurkrachten met verschillende belangen en achtergronden. Het is daarom belangrijk om één team te formeren dat ondanks de verschillende deelbelangen het project tot een succes maakt. In projecten waar te weinig wordt geïnvesteerd in teamvorming zien wij vaak dat raakvlakken alleen op papier worden gemanaged; afstemming alleen gebeurt op formele momenten die vaak te laat komen; de projectplanning niet gehaald wordt omdat iedereen voor zijn eigen deel ruime marges inbouwt en dat teamleden denken en handelen vanuit belang eigen bedrijf.

In de brede bouw- en infrasector wordt al veel ondernomen om de teamvorming te versnellen. Een brede project start-up is daar een goed voorbeeld van. Eén dag op de hei is alleen zelden genoeg. Een intrinsiek gemotiveerd team vergt constante inspanning van de leidinggevende. De vraag die in deze training daarom centraal staat: “Hoe zorg je voor één hecht projectteam dat samen zorgt voor een projectsucces in plaats van een verzameling aannemers en externen die samen moeten werken?”

Effect op deelnemers en organisatie

 • Deelnemers:
  • Hebben inzicht in verschillende stijlen van leidinggeven;
  • Zijn zich bewust van de eigen voorkeursstijl(en) van leidinggeven;
  • Durven te confronteren en feedback te geven;
  • Hebben de balans gevonden tussen taak- en mensgericht leidinggeven;
  • Zijn in staat om medewerkers te begeleiden in hun ontwikkeling als professional;
  • Zijn in staat om medewerkers te laten excelleren;
  • Kunnen verbinding in een team creëren;
  • Snel invloed verwerven binnen een (nieuw) project;
  • Invloed gebruiken om groepsleden te verbinden en één team te creëren;
  • Teamleden motiveren om te handelen vanuit het projectbelang;
  • Bijdragen aan ontwikkeling van cultuur in het project en bedrijf;
  • Medewerkers aansturen met verschillende kennis- en ervaringsniveaus;
  • Concrete tips die je vanaf morgen op jouw eigen project kan toepassen.
 • Organisaties:
  • Hebben inzicht in verschillende stijlen van leidinggeven;
  • Projectleiders en -managers krijgen extra vaardigheden en vergroten hun kennis om op huidige- en toekomstige projecten sneller succesvolle teams te vormen. Daarmee reduceren zij faalkosten die ontstaan omdat de samenwerking in het project niet goed is. Bovendien kunnen leidinggevenden door deze training bijdragen aan (toekomstige) cultuurontwikkelingen in het bedrijf.
Categorie:

In het kort

Voor wie?

Deelnemers zijn minimaal 2 jaar werkzaam in een coördinerende/aansturende rol in de brede bouw- en infrasector. Deelnemers sturen projectteams aan die bestaan uit diverse en wisselende samenstellingen of hebben recent een (nieuwe) managementfunctie gekregen.

In deze training komt aan de orde:

 • Uitdagingen van leidinggevenden;
 • Invloed op het groepsproces;
 • Gezamenlijk nastreven van één doel;
 • Aansturen, begeleiden en excelleren van medewerkers.

Wil je meer weten over onze onderscheidende aanpak, deze training of over de mogelijkheden rondom een incompany traject? Neem dan contact op met Martijn Scheijde of Kristen Wokke.