Selecteer een pagina

Leergang Voorkomen van Bleeders in de Bouw

22 april 2021 - 7 juli 2021

995,00 (excl. btw)

De leergang is vormgegeven als een persoonlijk ontwikkeltraject waarin onze kernwaarden centraal staan. De praktijk vormt de rode draad in onze ontwikkeltrajecten, we stimuleren persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatorische context van onze deelnemers en maken de toegevoegde waarde van onze trajecten concreet.

Gezamenlijke sessies worden afgewisseld met persoonlijke opdrachten. Daarbij zullen zowel online interventies als een fysieke trainingsdagen onderdeel zijn van het ontwikkeltraject.

Bleeders zijn een gegeven

Iedere bouwer heeft ze, en iedere bouwer wil er het liefst helemaal van af, faalkosten oftewel ‘bleeders’ die leiden tot tegenvallende (financiële) projectresultaten. Toch blijken ze hardnekkig. Vaak zijn het één of enkele tegenvallende projecten die het totale organisatieresultaat naar beneden trekken. Bovendien kunnen problemen in het ene project hun doorwerking hebben in andere projecten. Juist in deze tijd zien we dat uitloop van de planning, onzekerheid en inefficiëntie bij bouwprojecten toenemen..

Bleeders drastisch verminderen

Bleeders zijn niet volledig te voorkomen, hoe goed we ons best ook doen. Toch blijkt telkens bij analyses achteraf dat er wel degelijk meer te doen was geweest. Zowel in het voorkomen van bleeders als in het beperken van de impact ervan, als ze zich onverhoopt toch voordoen. Hoe kan jij het verschil maken in het vroeg signaleren en voorkomen van deze risico’s? En welke handvaten dragen hieraan bij?

Na deze leergang herken je ‘bleeders’ in bouwprojecten en heb je inzicht in de veel voorkomende oorzaken van ‘bleeders’.

 • Kun je ‘bleeders’ vroegtijdig signaleren en weet je hoe je hier op kan handelen
 • Ben je in staat invloed uit te oefenen in bouwprojecten en op het bouwteam om ‘bleeders’ te voorkomen.
 • Heb je inzicht in hoe contractmanagement en risicomanagement bijdragen aan het voorkomen van ‘bleeders’ en ben je in staat deze handvaten in te zetten en te gebruiken.
Categorie:

In het kort

Wanneer?

Het leertraject ‘Voorkomen van Bleeders in de Bouw’ start op 22 april 2021. De fysieke trainingsdag staat gepland op 9 juni 2021. Afronding van het traject vindt plaats op 7 juli 2021.

Gedurende deze periode vinden de online trainingen plaats, persoonlijke opdrachten en intervisiemomenten.

Certificaat

Na afronding van ‘Voorkomen van Bleeders in de Bouw’ ontvang je van ons een certificaat van deelname.

Doelgroep

Professionals die (mede)verantwoordelijk zijn voor het financiële succes van bouwprojecten.

Investering

Kosten voor het gehele traject zijn € 995,- excl. btw (per deelnemer).

Online startsessie

 • Wat zijn ‘bleeders’?
 • Wat zijn veel voorkomende ‘bleeders’ in projecten?
 • Wat zijn gezamenlijke uitdagingen?
 • Hoe kunnen we ‘bleeders’ vroegtijdig signaleren?


Online training Leiderschap in bouwprojecten

 • Het formuleren van een persoonlijke leiderschapsfilosofie
 • De verschillende voorkeursstijlen in leiderschap
 • Het creëren van verbinding met het team
 • Invloed uitoefenen in het team

Voor meer informatie over deze online training zie ‘Leiderschap in bouwprojecten’

Online training Risicomanagement in bouwprojecten

 • De toegevoegde waarde van risicomanagement in bouwprojecten
 • Het onderkennen en beoordelen van kansen en risico’s
 • Het bewaken van risico’s en het nemen van mitigerende maatregelen
 • Implementatie van risicomanagement en risicogestuurd werken in projecten

Voor meer informatie over deze online training zie ‘Risicomanagement in bouwprojecten’

Fysieke trainingsdag

 • Inzicht in weak signals en het herkennen hiervan
 • Invloed van de psychologie van ons groepsgedrag in het ontstaan en voorkomen van ‘bleeders’
 • Het samen werken aan een praktijkcasus en gezamenlijke uitdagingen
 • Vroegtijdig escaleren in projecten

Online training Opstarten van bouwprojecten

 • Inzicht in de kritische succesfactoren van de eerste 100 dagen van een project
 • Het gezamenlijk doel en het voor ogen houden hiervan
 • De verdeling van verantwoordelijkheden voor de start van een project
 • De kwaliteiten van de projectteamleden in het projectteam
 • Het concretiseren van samenwerkingsafspraken en monitoring hiervan

Online slotsessie

 • Vertaling van eigen inzichten naar de praktijk
 • Terugkoppeling en verdieping van de onderdelen uit het leertraject

Gedurende de leergang vinden er persoonlijke opdrachten en intervisiemomenten plaats, gericht op persoonlijke uitdagingen in de praktijk en de vertaling hiervan naar persoonlijke leerdoelen.

Mochten er meer deelnemers binnen jouw organisatie geïnteresseerd zijn in de leergang, dan maken we natuurlijk graag een voorstel op maat.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Lex Halsema.