Selecteer een pagina

Online werksessie: Ingenieurs en opdrachtgevers samen aan de lat voor doorgaan van projecten

30 juni 2020

0,00 (excl. btw)

Digitale bijeenkomst voor opdrachtgevers en ingenieurs over de manier waarop het samenspel tussen de opdrachtgever en ingenieur ervoor kan zorgen dat projecten doorgang vinden in en na coronatijd.

Ten eerste hopen wij dat deze uitnodiging u in goede gezondheid treft.

We leven in een bijzondere tijd. De wereld staat er heel anders voor met de coronacrisis. De crisis heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen voor de sector, partijen, projecten en onze individuele medewerkers; impact op alle niveaus.

Een positieve ontwikkeling is dat de teugels langzaam weer wat worden gevierd. De vraag is nu: hoe beperken we de gevolgschade van de coronacrisis op alle niveaus? Hoe kunnen we zoveel mogelijk weer door laten lopen? Een belangrijke succesfactor hierbij is het samenspel van opdrachtgevers en ingenieurs. De opdrachtgever als stimulator van een doorlopende projectenstroom, de ingenieur als verbinder van techniek en kennis tussen ketenpartijen om van deze projecten een succes te maken. Kortom: dit samenspel als de sleutel tot het zo optimaal mogelijk laten functioneren van de bouwsector in deze uitdagende tijd.

Om die reden organiseert Bureau de Bont deze online bijeenkomst waar we samen met u de verschillende scenario’s willen verkennen en wat dit betekent voor de verschillende partijen en uw organisatie. De volgende vragen komen aan bod:

  • Wat zijn de verwachtingen en behoeften van opdrachtgevers?
  • Wat zijn de verschillende scenario’s voor de branche?
  • Hoe kunnen opdrachtgevers en ingenieurs bijdragen aan de oplossingsrichting?

Inmiddels hebben verschillende opdrachtgevende partijen waaronder het IBA, RWS en ook woningcorporatie De Alliantie aangegeven deel te nemen aan de bijeenkomst. Doet u ook mee?

De online bijeenkomst vindt plaats op 30 juni van 12.30 tot 14:30 uur via een online platform. Voor deelname worden geen kosten in rekening gebracht.

Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen wij deze graag.

In het kort

Wanneer?

30 juni 2020
12.30-14.30 uur

Investering

Voor deelname aan deze online werksessie worden geen kosten in rekening gebracht.

Doelgroep

Digitale bijeenkomst voor opdrachtgevers en ingenieurs.

Locatie

Digitaal via Teams.

De volgende vragen komen aan bod:

  • Wat zijn de verwachtingen en behoeften van opdrachtgevers?
  • Wat zijn de verschillende scenario’s voor de branche?
  • Hoe kunnen opdrachtgevers en ingenieurs bijdragen aan de oplossingsrichting?

Wil je meer weten over deze Webinar en onze onderscheidende aanpak? Neem dan contact op met Tobias Somers, Guido Dekker of Martijn Scheijde.