Selecteer een pagina

Bureau de Bont

Garantie voor effect en impact

Bureau de Bont is een toonaangevend business- en organisatieontwikkelings- bedrijf in de sectoren Bouw, zorg en vastgoed. We ondersteunen bedrijven met onder andere project- en procesmanagement, kwaliteitsmanagement en strategisch management. Onze aanpak staat garant voor effect en impact.

Gezamenlijk kunnen we alle rollen oppakken die nodig zijn voor succes: adviseur, trainer, coach, innovator, initiator en veranderaar: dat wat op dat moment nodig is. Ons drieluik is leidend bij alles wat we doen:

  • Creëren van vernieuwing
  • Realiseren van ambities
  • Garanderen van prestaties

Missie/visie

Van wens naar werkelijkheid

De Missie van Bureau de Bont is “Van wens naar werkelijkheid”. Onze visie op business- en organisatieontwikkeling komt hieruit voort.

Het (zich) laten ontwikkelen van organisaties is onze ambitie. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij onze klanten niet kunnen ontwikkelen. Dat doen ze zelf. Bureau de Bont ondersteunt en zorgt ervoor dat dit degelijk, goed en voortvarend verloopt.

Onze projectmatige aanpak helpt ons en onze opdrachtgevers scherp te blijven. Aangevuld met analytisch vermogen, een aanpak die past bij de omgeving en een implementatie die past bij de cultuur van de organisatie. Middels periodieke toetsing en evaluatie van de behaalde effecten werken wij aan een blijvende impact.

Initiatief, integriteit, durf en de insteek om het samen met de klanten tot een succes te maken, vinden we vanzelfsprekend. Klantfocus, ondernemerschap, onderscheidend vermogen, kennis en kwaliteit zijn de kernwaarden van ons bedrijf.

Ons drieluik

Bureau de Bont werkt met drie strategische pijlers waar wij ons met onze opdrachtgevers op focussen.
Het drieluik bestaat uit garanderen van prestaties, realiseren van ambities en creëren van vernieuwing.

Creëren van vernieuwing

Behoeftes en verwachtingen veranderen. Ook in uw sector. Vele redenen dus voor continue ontwikkeling. Bureau de Bont ondersteunt u met het creëren van vernieuwing, een heldere visie en een wezenlijke innovatie. Van idee tot concept, van pilot tot uitrol.

MVO en beleid duurzaamheid

Als het om maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat, gaat het over een belangrijke drijfveer van Bureau de Bont. Al zolang we bestaan, houden maatschappelijke thema’s ons bezig. Waar dat voorheen met name kwaliteits- en veiligheidsgerelateerde vraagstukken waren, dragen we nu ook bij aan de …

Realiseren van ambities

Uw organisatie wil zich continu ontwikkelen. De lat komt steeds hoger te liggen. Bureau de Bont ondersteunt om, samen met u, uw ambities te realiseren en plannen geïmplementeerd te krijgen. Exact toegesneden op uw situatie.

Partner van De Normaalste Zaak

Met het ondertekenen van de partnerovereenkomst zijn wij sinds december 2014 officieel aangesloten bij De Normaalste Zaak!
De Normaalste Zaak is een initiatief van MVO Nederland en bestaat uit een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’…

Garanderen van prestaties

Geen verbetering zonder een goede basis. Bureau de Bont ondersteunt u met het bepalen, bereiken en behouden van uw professionele lat. Dit betekent dat uw processen soepeler verlopen. Dat uw management stuurt op actuele informatie. En dat uw medewerkers beschikken over benodigde kennis en vaardigheden.

Erkend leerbedrijf ECABO

Bureau de Bont is ook Erkend leerbedrijf geworden. De erkenning is verstrekt door ECABO. ECABO zorgt dat er meer evenwicht ontstaat in de scholings-, stage- en arbeidsmarkt. Met de kennis van de arbeidsmarkt en beroepen zien zij tekorten en overschotten tijdig aankomen. Ook weten ze wat er …

Kwaliteitsbeleid

Bureau de Bont beschikt over een ISO 9001:2015 certificaat en wordt jaarlijks op deze ISO-norm getoetst door het Nederlands Certificatie Kantoor.
Een kwaliteitsbeleidsverklaring is op verzoek verkrijgbaar via info@bureaudebont.nl