Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Overzicht houden op alle maatregelen, extra kosten en omzetderving in de langdurige zorg

Door de bomen het bos blijven zien!

Alle aanbieders van langdurige zorg hebben in toenemende mate te maken met financiële onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Enerzijds doordat veel zorgaanbieders met hogere kosten worden geconfronteerd, bijvoorbeeld om het personeel en de cliënten te beschermen, anderzijds is er sprake van teruglopende inkomsten als gevolg van het wegvallen van de vraag.

Zorginstellingen moeten zich juist in deze tijd maximaal kunnen richten op het leveren van de noodzakelijke en veilige zorg. Zorgen over een negatief effect van de coronacrisis op de financiële positie passen hier niet bij.

Daarom hebben zorgkantoren op 23 maart jl. afspraken gemaakt met het ministerie van VWS, de NZa en Zorginstituut Nederland over de financiering van extra kosten, de compensatie van omzetderving en een tijdelijke versoepeling van de verantwoording (https://www.zn.nl/corona/wet-langdurige-zorg).

De extra kosten die zorginstellingen maken worden vergoed via een nieuwe regeling van de NZa, een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-beleidsregel, maar nu specifiek voor COVID-19. De gemaakte extra kosten, die voortvloeien uit de coronacrisis voor het leveren van WLZ-zorg, moeten apart geregistreerd worden.

Indien zorginstellingen te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis zal dit worden gecompenseerd. De nadere uitwerking van deze regeling volgt nog.

Wat nu al van het grootste belang is dat zorginstellingen goed zicht krijgen op alle actuele regelingen en maatregelen voor de sector en alle vormen van extra kosten en omzetderving minutieus bijhouden.

Wat wij op dit moment in de sector zien, is dat de operationele crisisteams zich noodzakelijkerwijs volledig richten op de continuïteit van zorg en daardoor niet voldoende toekomen aan overzicht en structuur rondom alle maatregelen en consequenties.

Tegelijkertijd zien we dat de driehoek zorgverkoop–finance&control-HRM hard werkt aan overzicht, samenhang en een duidelijk registratiesysteem. Dat blijkt best een ingewikkelde opgave te zijn. Er zijn veel goede interne en externe initiatieven en van alle kanten worden suggesties aangedragen. Wie pakt wat op? Welke afspraken zijn er feitelijk gemaakt? Hoe en waar worden kosten en derving geregistreerd? Welke interne controle is nodig?

Structuur bieden, samenhang creëren en reflecterend vermogen is de meerwaarde van Bureau de Bont. Mocht deze competentie op dit moment van pas komen, dan staan wij klaar om te helpen! Contact Oscar Schneider via 06-22408400 of mail naar o.schneider@bureaudebont.nl.

Oscar Schneider

Oscar Schneider

Directeur en Managing consultant