Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is.

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor.

Challengeclass ‘Innovaties in de bouw’

“Innoveert de bouw eigenlijk wel?”

Dat is een veelgehoorde vraag vanuit de markt waarin de bouwsector werkzaam is. De sector zou maar een zeer beperkt innovatief vermogen kennen. Het is jammer dat dit beeld in de markt heerst. Uit onderzoek blijkt immers dat er op veel terreinen geïnnoveerd wordt binnen de brede bouwsector.

Toch blijkt dat een aanmerkelijk deel van het innoverend vermogen van de sector niet of maar beperkt tot zijn recht komt. Het ontbreekt niet aan innovatieve ideeën en plannen. Waar de sector wel tegenaan loopt, is opschalen van goede ideeën naar concreet doorgevoerde innovaties in de praktijk. Uit gesprekken met innovatiemanagers komt naar voren dat het lastig is om goede ideeën daadwerkelijk doorgevoerd te krijgen. Dat heeft lang niet altijd te maken met de veelal briljante innovaties. Juist het projectmatige karakter van de bouwsector en de mate waarin de medewerkers binnen projecten bezig zijn, werpt een belangrijke barrière op om innovaties doorgevoerd te krijgen. Maar dat is niet het enige.

De innovatiemanager is een belangrijke spil in het creëren en het naar business krijgen van deze innovaties. Om deze reden organiseert Bureau de Bont een Challengeclass voor innovatiemanagers in de Bouw en Infra.

Effect van deelname voor de innovatiemanager

  • Een top 10 van do’s en don’ts voor het doorvoeren van innovaties.
  • Inspiratie aan de hand van successen, gastsprekers en het goede gesprek met gelijkgestemde
  • Concrete tips voor het succesvol implementeren van innovaties in de organisatie
  • Inzicht hoe collega’s te betrekken in een succesvolle implementatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze Challengeclass, onze dienstverlening of organisatie? Neem dan contact op met Martijn Scheijde of Tobias Somers.

Tobias Somers

Tobias Somers

Martijn Scheijde

Martijn Scheijde

In het kort

Wanneer?

20 december 2018,
15.00 – 18.00 uur

Investering

Deze Challengeclass wordt door Bureau de Bont kosteloos aangeboden aan haar netwerk

Doelgroep

Deelnemers aan deze Challengeclass zijn innovatie- of ontwikkelmanagers bij de markt of opdrachtgevende partijen in de Bouw- en Infrasector. De innovatiemanager heeft verantwoordelijkheid voor innovaties, productontwikkeling of research & development.

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort