Selecteer een pagina

Concurrentiegerichte dialoog

De tijd dat de prijs de enige en doorslaggevende factor was bij het binnenhalen van projecten is voorbij. Naast uitgebreide EMVI-criteria, kwalitatieve documenten zoals een projectmanagementplan of een visie op duurzaamheid, maken ook steeds vaker presentaties en individuele interviews met de tenderteamleden onderdeel uit van het selectieproces. Voor veel professionals in de bouwsector is dit echter nog onbekend terrein. Hier spelen wij met onze eendaagse training ‘De Concurrentiegerichte dialoog’ op in.

Programma

In deze training komt aan de orde:

 • Uitdagingen uit de praktijk;
 • Het hoe en waarom van EMVI en Dialoog vanuit het perspectief van de opdrachtgever;
 • Het voorbereiden van een dialooggesprek;
 • Oefening dialooggesprek en beoordeling;
 • Tips en dialooggebonden gesprekstechnieken.

Effect voor deelnemer en organisatie

 • Deelnemers:
  • Weten wat een concurrentiegerichte dialoog is en welke procedure er tijdens een dergelijk dialoog wordt gehanteerd;
  • Zijn in staat feedback te geven en te ontvangen ten aanzien van gedrag in de dialoog;
  • Beschikken over de kennis en vaardigheden om vertrouwen te creëren tussen betrokken partijen;
  • Beschikken over de kennis en vaardigheden om elkaar aan te spreken op wenselijk en getoond gedrag;
  • Beschikken over de kennis en vaardigheden om vragen te stellen die bijdragen aan verheldering van de klantvraag.
 • Organisaties:
  • Vakkundige medewerkers die op een professionele manier de organisatie kunnen vertegenwoordigen in dialooggesprekken en daarmee een hogere beoordeling krijgen in tenders.

Voor wie?

Deze training is voor de technisch professional uit de brede bouw- en infrasector die een bijdrage leveren of gaan leveren aan de relationele en commerciële doelen van zijn of haar organisatie. Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer en vanuit adviserende en toeleverende disciplines.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze onderscheidende aanpak, deze training of over de mogelijkheden rondom een incompany traject? Neem dan contact op met  Martijn Scheijde of Laurens Schiks.

Martijn Scheijde

Martijn Scheijde

Laurens Schiks

Laurens Schiks

Managing consultant