Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is.

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor.

Masterclass Contractmanagement conform Marktvisie

Hoe kan ik als contractverantwoordelijke inspelen op de uitdagingen van de Marktvisie?

Een contract is noodzakelijk bij het uitvoeren van een project, maar helpt het contract om het project te managen of staat het ons in de weg? Hanteren we de letter of de geest van een project, houden we ons aan vooraf gemaakte afspraken of gaan we hier flexibel mee om? Een contractverantwoordelijke kan op verschillende manieren omgaan met contractmanagement, in relatie met de Marktvisie kan dat nog een behoorlijke uitdaging zijn. De Marktvisie gaat namelijk uit van gelijkwaardigheid in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, de praktijk is echter weerbarstig. Goede bedoelingen en een frisse start leiden nog niet altijd tot het gewenste eindresultaat. Wanneer het spannend wordt, lijkt het vasthouden aan het gewenste gedrag en het doorbreken van oude patronen lastig. Met name contractverantwoordelijken van opdrachtgevers of opdrachtnemers ervaren dat het toepassen van de ambities van de Marktvisie in de praktijk lastig kan zijn: 

 • Hoe vind ik een prettige balans tussen werken volgens het contract versus ‘geven en nemen’ ten behoeve van het project?
 • Hoe verhoudt het houden van een goed gesprek zich tot het wijzen naar het contract?
 • Ben ik transparant of houd ik de kaarten voor mijn borst?
 • Hoe stel ik mijn achterban gerust?
 • Hoe houd ik de ‘driehoek’ proces, inhoud en relatie in balans?
 • Volgens het UAV-GC contract moet ik wijzigen accepteren. Is dat zo? Hoe ga ik hiermee om als opdrachtnemer?

Om met deze uitdagingen om te gaan, heeft Bureau de Bont een Masterclass ontwikkeld specifiek voor contractverantwoordelijken van opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde. Samen gaan we op ‘expeditie’ in de richting van de Marktvisie en doorlopen het gehele projectproces van initiatief tot onderhoud. We verkennen de belangen, uitdagingen, gewenst en ongewenst gedrag en bespreken de manieren waarop we hier gezamenlijk een succes van kunnen maken. Geïnspireerd door toonaangevende gastsprekers uit de praktijk verkennen we valkuilen en best practices maar leren we vooral veel van en met elkaar.

Programma

In deze Masterclass van drie middagen komt aan de orde:

 • Uitdagingen en belangen uit de praktijk ten aanzien van contractvormen in relatie tot de Marktvisie.
 • Gewenst en ongewenst gedrag in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de verschillende fases van een project.
 • Samenwerken als de samenwerking en contactmomenten contractueel is voorgeschreven.
 • Dossiervorming; het vastleggen van afspraken in relatie tot vertrouwensband.
 • Agree to disagree; hoe ga je door met werk als er onenigheid is over een thema?
 • Het leren van belangen op tafel leggen, creëren van openheid.
 • Hoe ga je het gesprek aan als het lastig wordt m.b.t. wijzigingen, tijd, geld, etc.?
 • Acteren als je er met je contractpartner wel uitkomt maar je achterban (negatieve) invloed uitoefent of de boel frustreert.

Effect voor deelnemer en organisatie

Na afloop van de Masterclasss beschikt de deelnemer over nieuwe inzichten over contractmanagement conform de ambities van de Marktvisie. De deelnemer beschikt over handvaten met betrekking tot dossiervorming, het organiseren van de achterban en het sterker en beter naar voren komen op spannende momenten. Uiteindelijk leidt dit tot het goed kunnen opereren van contractmanagement conform de ambities van de Marktvisie. Voor de organisaties levert dit projecten op waarin projectrisico’s met betrekking tot tijd, geld en kwaliteit aanzienlijk worden verlaagd.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze Masterclass, onze onderscheidende aanpak of Bureau de Bont en onze dienstverlening? Neem dan contact op met Jetze Visser of Martijn Scheijde.

Jetze Visser

Jetze Visser

In het kort

Wanneer?

20, 27 maart en 11 april 2019
(13.00-17.00 uur)

Investering

€ 790,- (excl. btw)

Doelgroep

Deelnemers aan deze Masterclass hebben ten minste vijf jaar relevante werkervaring en werken als contractmanager of zijn verantwoordelijk voor het contractmanagement bij een van de stakeholders uit de brede bouw- en infrasector. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende partijen zijn: opdrachtgevende partij, bevoegd gezag, een ontwerpende, adviserende, realiserende of toeleverende partij.

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12,
3818 HP  Amersfoort