Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is.

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor.

Kwaliteitsnetwerk ‘Meetbare kwaliteitsdata in projecten’

Herkent u dit? Uw organisatie wil deelnemen aan een aanbesteding en een van de criteria is dat u moet aantonen hoe uw organisatie in het verleden heeft gepresteerd bij een soortgelijke opdracht. U vraagt en zoekt bij anderen naar informatie, maar helaas… het lukt niet om de gewenste informatie snel en gestructureerd boven water te krijgen. Elke keer weer hetzelfde liedje.

Zoals u weet is Bureau de Bont altijd op zoek naar kansen om de managementsystemen bij klanten te verbeteren. Dit heeft onlangs geresulteerd in de totstandkoming van het instrument “verifieerbare prestatie informatie” of kortweg VPI genoemd.

De VPI stelt u in staat om tijdens een project informatie te verzamelen over projectprestaties, zodat enerzijds bijsturing op het project direct mogelijk is. Anderzijds levert dit aan het einde van het project informatie op over geleverde prestaties, vanuit de optiek van projectmedewerkers, eventuele bouwpartners en/of andere belanghebbenden. Deze informatie wordt netjes gecategoriseerd en gepresenteerd, zodat u met een overzichtelijk format de gevraagde informatie in de aanbesteding kunt gebruiken.

Wat denkt u zelf? Heeft een dergelijke methodiek voor uw organisatie een toegevoegde waarde? Heeft u andere inzichten waarvan uw vakgenoten kunnen leren?

Wij nodigen u uit voor een leerzame middag waarin we met u en uw collega vakmanagers een plenaire discussie willen voeren over het verzamelen van kwaliteitsdata die uw organisatie in staat stelt uw prestaties verifieerbaar aan te tonen.

Wij heten u van harte welkom in het kantoor van Bureau de Bont in Amersfoort.

Programma

15.00 uur: Inloop

15.15 uur: Inhoudelijk programma

  • Presentatie Bureau de Bont verifieerbare prestatie indicatoren
  • Plenaire discussie ‘Hoe meet u de kwaliteit van projectprestaties?’

17.00 uur: Afsluiting en borrel

Wat levert dit op?

U gaat naar huis met tenminste 3 bruikbare tips waarmee u het kwaliteitssysteem van uw organisatie op het gebied van datacollectie kunt versterken.

Wie doen mee?

Het kwaliteitsnetwerk Bouw is een inmiddels bekend netwerk van kwaliteitscoördinatoren, -managers en auditoren die allen investeren in kennis en ontwikkelingen op de thema’s: Kwaliteit, Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit netwerk biedt daarom een platform ter inspiratie en kennisoverdracht in de vorm van Masterdialogen rondom een specifiek onderwerp binnen deze thema’s.

Waar en wanneer?

Het kwaliteitsnetwerk zal plaats vinden op 23 april tussen 15.00 uur en 17.00 uur, in het kantoor van Bureau de Bont aan de Koningin Wilhelminalaan 12 in Amersfoort.
Aan dit kwaliteitsnetwerk zijn geen kosten verbonden.

Warner Schumacher

Warner Schumacher

Kristen Wokke

Kristen Wokke

In het kort

Wanneer?

23 april 2019
15.00-17.00 uur

Investering

Aan dit kwaliteitsnetwerk zijn geen kosten verbonden

Doelgroep

Kwaliteitscoördinatoren, -managers en auditoren

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort