Selecteer een pagina

Lean voor Bouw en Infra

Een intensieve kennismaking van één dag, waarin we relevante Lean begrippen vertalen naar consequenties en betekenis voor de fases van het bouwproces. U krijgt een goed inzicht in de mogelijkheden en randvoorwaarden om Lean succesvol op te nemen in uw strategie. U leert de succesfactoren en valkuilen kennen van Lean.

Lean bouwen staat voor het creëren van klantwaarde en continue verbetering. Klantwaarde is alles waar de klant voor wil betalen, alles dat direct bijdraagt aan het eindproduct.

Deze denkwijze is afkomstig uit de auto-industrie en heeft voor vele verbeteringen gezorgd op het gebied van kostenverlaging, doorlooptijdverkorting en verbeteracties. Bijvoorbeeld: het efficiënter inrichten van het productieproces door looproutes te verkorten en er voor te zorgen dat de benodigde materialen tijdig op de desbetreffende werkplek aanwezig zijn.

De vertaling van deze filosofie naar de bouwwereld heeft de term ‘Lean bouwen’ in het leven geroepen. De belangrijkste voorwaarden van Lean bouwen zijn: verbeteradviezen vanaf de werkvloer doorvoeren, gezamenlijk ontwerpen en ketensamenwerking.

Programma

In deze training komt aan de orde:

  • Lean strategie & analyse: verspillingen identificeren;
  • Lean in de drie fases van de bouw: ontwerp, voorbereiding en uitvoering;
  • De tools van Lean;
  • Successen en valkuilen;
  • Randvoorwaarden voor Lean.

Effect voor deelnemer en organisatie

Door deelname aan deze training kent u het begrip Lean en kunt het vertalen naar activiteiten in delen van het bouwproces. U krijgt een goed inzicht in de mogelijkheden en randvoorwaarden om Lean succesvol op te nemen in uw strategie. U leert de succesfactoren en valkuilen kennen van Lean.

Doordat de deelnemers van de training in staat zijn Lean toe te passen op de eigen projecten, worden de processen in toenemende mate verbeterd wat resulteert in kostenverlaging en doorlooptijdverkorting.

Voor wie?

De training is ontwikkeld voor directie & management, afdelingsleiders en projectleiders.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze onderscheidende aanpak, deze training of over de mogelijkheden rondom een incompany traject? Neem dan contact op met Kristen Wokke.