Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is.

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor.

Meer vrijheid, minder regels!

Het nieuwe kwaliteitsdenken in zorg en welzijn

Zorg- en welzijnsorganisaties zien het als een grote uitdaging om (kwaliteits)managementsystemen écht ondersteunend te laten zijn aan hun organisatie. Er vindt een verschuiving plaats waarin organisaties zoeken naar een (kwaliteits)managementsysteem dat beter aansluit bij hun bedrijfsvoering, ruimte biedt voor professionele vrijheid, minder bureaucratie heeft en waarbij meer de focus ligt op het centraal stellen van de cliënt. Een managementsysteem waarmee kwaliteit geen losstaand onderdeel is, maar integraal zichtbaar is in de gehele organisatie.

Zowel de ISO 9001:2015 als de nieuwe HKZ-norm Zorg & Welzijn bewegen hierin mee. Deze normen hebben als cruciale uitgangspunten dat leiderschap, risicomanagement, de context van de organisatie en stakeholdermanagement onderdeel zijn van het organisatiebeleid.

De decentralisatie van zorg naar gemeenten heeft ertoe geleid dat er vaker sprake is van ‘ontschotting’ in activiteiten bij organisaties. De ISO 9001:2015 en de nieuwe HKZ-norm sluiten hier naadloos op aan, waarbij zelfs geen onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende branches.

Vereenvoudigen van een (kwaliteits)managementsysteem

Bureau de Bont heeft een aanpak ontwikkeld om in drie stappen jouw (kwaliteits)managementsysteem aan te laten sluiten bij deze tijd. Deze aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat ‘kwaliteit’ wordt bepaald door 20% structuur en 80% cultuur.

Het nieuwe kwaliteitsdenken

Workshop Het nieuwe kwaliteitsdenken

De workshop Het nieuwe kwaliteitsdenken biedt de ideale mogelijkheid om geïnformeerd te worden over het vereenvoudigen van het (kwaliteits)managementsysteem in jouw organisatie volgens bovenstaande stappen. Welk (kwaliteit)managementsysteem past bij deze tijd? Wat is er écht verplicht en welke innovaties in kwaliteitsland kunnen in de eigen organisatie ingezet worden? Daarnaast gaan we in op de ISO en nieuwe HKZ-norm die aansluiten op dit nieuwe kwaliteitsdenken. Ervaren organisatieontwikkelaars nemen je mee in dit gedachtegoed. Je krijgt inzichten en voorbeelden aangereikt en je loopt de deur uit met concrete handvatten om hier binnen jouw organisatie vorm en inhoud aan te geven.

Programma

  • Vereenvoudigen van een (kwaliteits)managementsysteem volgens het 3-stappenmodel
  • De bekende bouwstenen van kwaliteit in een nieuw jasje (risico-inventarisatie, directiebeoordeling, procesbeschrijvingen en auditvormen)
  • Korte doorkijk naar ISO 9001:2015 en de nieuwe HKZ-norm Zorg & Welzijn en alternatieven voor certificatie
  • Waar liggen uitdagingen voor de organisatie met het overgaan naar het nieuwe kwaliteitsdenken en hoe ga je deze uitdagingen aan?

Effect voor deelnemer en organisatie

  • Zicht op bouwstenen voor de implementatie van het nieuwe kwaliteitsdenken binnen jouw organisatie
  • Inzichten hoe de ISO en de nieuwe HKZ-norm Zorg & Welzijn aansluiten bij het nieuwe kwaliteitsdenken of alternatieven voor certificatie
  • Passende instrumenten en nieuwe tools om direct aan de slag te gaan

Meer weten?

Wil je meer weten over deze workshop en/of mogelijkheden rondom een incompany traject? Neem dan gerust contact op met Sanne Huisman of Andrea van Schie.

Sanne Huisman

Sanne Huisman

Senior organisatieontwikkelaar

Andrea van Schie

Andrea van Schie

In het kort

Wanneer?

21 mei 2019
09.00- 17.00 uur

Investering

€ 495,- (excl. btw)

Doelgroep

Staf-, beleid- en kwaliteitsmedewerkers binnen Zorg & Welzijn.

Locatie

Bureau de Bont
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort