Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Projectbeheersing vanuit de core business

Voor de projecten in de bouw- en infrasector is het niet vreemd om ineens een organisatie van misschien wel honderden mensen op te zetten. Echter, is het lastig om vanaf het begin gelijk effectief samen te werken er ontbreekt vaak een gemeenschappelijk kader waar vanuit gewerkt wordt. Hoe creëer je dit kader? En hoe zorg je ervoor dat dit ook echt het kader is wat de medewerkers helpt en ondersteunt in hun werkzaamheden?

Wat we ondertussen al jaren zien, is dat procesbeheersing & kwaliteitsborging belangrijke elementen in onze organisaties en projecten zijn geworden. Zowel vanuit de opdrachtgever als de maatschappij worden hier steeds meer vragen over gesteld. Ook zien we deze trend verder doorzetten, bijvoorbeeld met de komst van de Wet Kwaliteitsborging. 

Waar volgens mij veel van onze relaties nog niet van op de hoogte zijn, is dat wij als Bureau de Bont ook op deze trend hebben ingespeeld! Een deel van onze mensen is namelijk actief in verschillende beheersingsrollen in projecten – denk hierbij vooral aan rollen als programma-, proces-, risico- & kwaliteitsmanager. 

Ook ik ben één van deze mensen! Zo heb ik afgelopen jaar de rol van proces- & kwaliteitsmanager vervuld bij BORG. Laat ik beginnen met een korte toelichting op BORG. BORG is een samenwerking tussen BAM en de Oosterhoff Groep waar een groep van ca. 70 mensen zich met passie en bevlogenheid inzetten om Groningen Aardbevingsproof te maken. Wat doen we dan precies? Van de eerste inspectie van een object (woning, kerk, school, etc.) naar het beoordelen van de seismische capaciteit van dit object en het vervolgproces van het opstellen van een versterkingsadvies tot en met de realisatie van het advies, zijn de activiteiten die door BORG of onder coördinatie van BORG worden uitgevoerd.

In deze blog wil ik jullie dan ook meenemen in hoe wij vanuit het perspectief van organisatieontwikkelaar een rol als proces- & kwaliteitsmanager binnen projecten oppakken.

Structuur vs. Mens

Ook binnen projecten zijn wij ervan overtuigd dat je structuur (20%) op orde moet zijn, zodat je mensen (80%) maximaal kunnen excelleren. Uit het perspectief van een proces- & kwaliteitsmanager ligt er natuurlijk een grote rol in deze structuurkant. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een projectkwaliteitsplan of bijvoorbeeld het opzetten van een managementsysteem binnen het project. Wil je echter dat deze 20% structuur straks aansluit bij de behoeftes van de mensen in het project, dan zal je de mensen altijd actief moeten betrekken en meenemen.

De opdrachtgever

Vanuit de rol van proces- & kwaliteitsmanager sta je vaak aan de lat om te komen tot een projectkwaliteitsplan en/of managementsysteem dat voldoet aan de eisen van onze opdrachtgever, die aansluit op de eigen manier van werken en die wordt gedragen door alle medewerkers. Het direct willen voldoen aan alle eisen van de opdrachtgever is onze eerste valkuil! Mijn advies: ga eerst aan tafel zitten met je counterpart vanuit de opdrachtgever. Zorg voor inzicht in elkaars belangen, voorkom verschillende interpretaties en deel veranderende inzichten. Meestal blijken de eisen van onze opdrachtgever vaak toch een stuk logischer en realistischer dan wanneer we ze lezen van papier.

Cultuur vs. Structuur

Het is al een aantal keer genoemd dat we structuur niet los kunnen zien van onze mensen. Binnen projecten nemen al deze verschillende mensen een cultuur met zich mee. Dit kan een cultuur zijn die ze hebben meegekregen vanuit het moederbedrijf, maar dit kan ook de cultuur zijn vanuit het land van herkomst. Vanuit het perspectief van proces- & kwaliteitsmanager is aandacht voor deze cultuur van belang om tot een organisatiestructuur te komen die aansluit bij de behoeftes van je mensen. Mijn advies: start de ontwikkeling van je structuur (projectkwaliteitsplan en/of managementsysteem) niet vanuit de eisen van je opdrachtgever en niet vanuit bestaande structuren van de moederbedrijven. Maar start gezamenlijk met de mensen binnen het project en laat de gemeenschappelijke cultuur binnen het project leidend zijn in het tot stand komen van je structuur. Gebruik bestaande structuren ter inspiratie en haal hier alleen de succeselementen uit. Als laatste stap: zorg ervoor dat je aansluit bij de opdrachtgeverseisen die je al grondig hebt besproken met jouw counterpart.

De mensen centraal

Als proces- & kwaliteitsmanager wil je natuurlijk dat de organisatiestructuren en processen uiteindelijk landen bij de mensen in het project en dat deze mensen werken volgens de structuren en afspraken. Je wilt bijvoorbeeld een geïmplementeerd projectkwaliteitsplan en/of managementsysteem. Mijn advies: om dit te bereiken moet je de mensen in het project centraal zetten. Wat bedoel ik hiermee? Uiteindelijk ben jij samen met alle andere mensen in het project medeverantwoordelijk voor de core business van het project. Vanuit de rol als proces- & kwaliteitsmanager is het belangrijk continu bezig te zijn met het ontwikkelen van organisatiestructuren en -processen die de mensen in het project ondersteunen bij de focus die zij moeten hebben om hun bijdrage aan de core business te leveren. Vanuit deze gedachte ben je continu bezig met het faciliteren van de mensen, zodat deze zich volledig kunnen focussen op hun inhoudelijke werk!

Mijn visie is dan ook dat je als proces- & kwaliteitsmanager continu bezig bent met het professionaliseren van de organisatie en de bijbehorende processen, vanuit de gedachte dat je je medecollega’s wilt faciliteren in hun kernwerkzaamheden. Zodat we ons optimaal kunnen focussen op onze core business.