Selecteer een pagina

Rollen in projecten

Wij helpen onze klanten in de bouw- & infrasector met het beheerst uitvoeren van complexe projecten. Om (technisch) complexe projecten goed te kunnen ondersteunen, beheersen onze mensen de verschillende aspecten van projectmanagement. Zodat wij vanaf morgen uw projectteam kunnen aanvullen met de gevraagde expertise en daadkracht. Wij vervullen een breed scala aan rollen en ondersteuning op het gebied van projectmanagement en projectbeheersing in bouw- en infraprojecten. Denk hierbij aan projectrollen zoals kwaliteitsmanager, procesmanager, risicomanager en op- en aflevercoördinator.

Afhankelijk van de behoefte op uw project geven we invulling aan verschillende activiteiten, zoals:

  • Inrichten van de projectprocessen
  • Schrijven van project- en deelmanagementplannen
  • Begeleiden van de samenwerking, zowel binnen het projectteam als tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Organiseren en begeleiden van de Project Start Up en Follow Ups
  • Opzetten en begeleiden van projectspecifieke opleidingen
  • Begeleiden en uitvoeren van audits
  • Inrichten en beheren van het afwijkingen- en VTW-proces
  • Begeleiden van risicosessies
  • Strategisch contractmanagement in complexe dossiers
  • Inrichten en coördineren van het op- en afleverproces

SAAone

SAAone is één van de vijf SAA projecten (Schiphol – Amsterdam – Almere), gezamenlijk het grootste wegenprogramma wat Nederland rijk is. Bureau de Bont heeft voor de aannemerscombinatie SAAone de rol van realisatiecoördinator vervuld, en bijgedragen aan de projectbeheersing van de softwareapplicatie voor de wisselbaan A1-A6. Bureau de Bont heeft zodoende bijgedragen aan de te realiseren versnelling en het ontvangen van het beschikbaarheids- en voltooiingscertificaat.

U-centRaal

U-centRaal realiseert voor ProRail de vernieuwing van het spoorknooppunt Utrecht Centraal in het project Doorstroom Station Utrecht (DSSU). Eén van de omvangrijkste en meest complexe spoorprojecten ooit, waar Bureau de Bont zich heeft ingezet in de rol van kwaliteitsmanager voor de aannemerscombinatie.

Combinatie Herepoort

Combinatie Herepoort (CHP) ontwerpt en realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat, Provincie en Gemeente Groningen de A7 Ring Zuid (Aanpak Ring Zuid). Bureau de Bont is door CHP gevraagd om bestaande verbetertrajecten te analyseren en de hieruit voortvloeiende verbetermaatregelen volledig te implementeren. Dit heeft onder andere geresulteerd in een succesvolle externe audit, energieke ‘wasstraat’ sessies met alle collega’s van het project en het realiseren van een aantal mooie quick wins. Dit traject heeft geleid tot structurele inzet van een aantal BdB collega’s ter ondersteuning van de directie van CHP.

Meer informatie? Neem contact op met:

Kristen Wokke

Kristen Wokke

Managing consultant