Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Samenvatting 5e BDO-BdeB Groep Bouwdiner

Op 1 november jl. heeft het 5e BDO-BdeB Groep Bouwdiner plaatsgevonden met een kleine groep genodigden van de volgende bedrijven: Adriaan van Erk Groep, Blauwhoed, DGMR, Heilijgers, Trebbe en UNStudio.

Hieronder volgt de samenvatting:

Introductie van het thema

Als thema voor het 5e BDO-BdeB Groep Bouwdiner is gekozen voor het thema “Innovatie in de Keten”. Samen met architecten, ingenieurs en bouwondernemingen hebben we gesproken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van innovatie en innovatie in de keten. De discussie is gevoerd op basis van 4 stellingen:

1. Het projectmatige werken remt onze drive om te innoveren

In de brede bouwsector is de projectmatige aanpak leidend. Terugkijkend zien we vaak dat er innovaties in projecten plaatsvinden. Maar het lukt lang niet altijd om deze innovaties structureel door te zetten. Daarmee blijft ieder project in bepaalde mate uniek. Dit vraagt aandacht en slokt veel managementtijd op. Dat zou een aanleiding kunnen zijn waarom innovaties niet altijd van de grond komen.

Het is het meest elementaire kenmerk voor de bouwsector; projectmatig werken met een zeer beperkte repetitie van projecten of projectonderdelen. Alle deelnemers aan de discussie herkennen het dilemma dat innovaties worden afgeremd vanwege het business karakter binnen de sector. Het kort cyclische karakter gecombineerd met het principe van aanbestedingen, beperkt de mogelijkheden om te kunnen innoveren.

Als belangrijkste conclusie geven de deelnemers aan dat het projectmatige karakter van de sector remmend werkt, maar dat dit meer gevoed wordt door de emotie dan door de werkelijke feiten. Daarnaast is de conclusie dat er sturing nodig is op innovatie. Innovaties die binnen projecten bedacht worden om die project overstijgend te maken en ervoor te zorgen dat deze meegenomen worden in de profilering richting opdrachtgevers en onderdeel vormen van nieuwe projecten.

2. Samenwerken in de bouw is een voorwaarde voor innovatie

Vaak horen we dat (product-)innovaties in de bouw steeds uit de hoek komen van toeleveranciers. Zij zouden innovaties doorvoeren die uiteindelijk in bouwprojecten worden doorgevoerd. Dit is een reden om met de gehele keten innovaties samen op te pakken.

Vanuit de discussie over samenwerking geven de partijen aan dat het denken vanuit eigen gebaande paden een sterke beperking vormt. Als voorbeeld worden de inzichten vanuit de gebruiker genoemd. Wie in de bouwsector is echt met de gebruiker in contact, en kunnen en durven we te kiezen om voor specifieke gebruikersgroepen innovaties door te voeren? Door het overschot aan werk voor onderaannemers wordt er gesignaleerd dat het lastig blijkt om duurzaam verbeteringen en innovaties door te voeren nu de focus gericht is op het nu.

3. We innoveren te beperkt vanuit business perspectief

De brede bouwsector is voornamelijk gericht op procesinnovaties, zoals BIM, Virtual reality etc. We zijn onvoldoende in staat te innoveren op een manier dat het onze business versterkt / vergroot.

Gaandeweg de discussie herkennen we in onszelf het gedrag om sterk technisch en procesmatig te denken over innovatie. Bijzonder is om vast te stellen dat de deelnemers de business kant van innovatie als lastig ervaren. Innovaties om kosten te verlagen of processen te versnellen zijn logisch. Innovaties gericht op andere verdienmodellen of verbreding van de business zijn minder voor de hand liggend.

In alle jaren en na alle crisis zijn we nog slecht in staat om de business innovatie vorm te geven. Ogenschijnlijk hebben we als sector het nodig dat disruptieve innovaties uit andere sectoren onze sector structureel gaan veranderen. Wij kunnen het maar zeer beperkt zelf initiëren.

4. De bouw bestaat voornamelijk uit techneuten en daarmee niet uit innovators

Binnen de sector heerst een sterke technische mentaliteit. De technische oplossingen en het behalen van het projectresultaat staan centraal. Vanuit deze technische focus worden potentiële innovaties niet project-overstijgend uitgewerkt tot volledige innovatie en daarmee business.

Tot slot hebben we gesproken over het stimuleren van innovaties in en tussen mensen.

We zijn niet echt goed in de aansturing van innovaties door onze mensen. Wanneer je de kleuren theorie gebruikt merken we dat we vanuit te doelgericht (oranje) en te daadkrachtig (rood) beperkt in staat zijn om de rust en de ruimte te organiseren voor echte innovaties. We willen te gericht en te snel.

Om innovaties een kans te geven worden start-ups gecreëerd of de samenwerking met start-ups aangegaan om zo tot vernieuwing te komen.

Slotconclusie

De belangrijkste voorwaarde om te komen tot echte innovaties ligt besloten in de aansturing van onze mensen, al dan niet in de keten. Als we in staat zijn om ruimte te creëren en te stimuleren zonder te veel te pushen, zouden we toch echt slagen moeten kunnen maken. Dat vraagt wat van ons in sturing en leiderschap.